Βασιλείου Αιγινήτου, τακτικού καθηγητού της Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Γερουσιαστού. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1926-1927 πεπραγμένων

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184978 249 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Βασιλείου Αιγινήτου, τακτικού καθηγητού της Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Γερουσιαστού. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1926-1927 πεπραγμένων
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1926-1927
Έτος έκδοσης:
1931
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο "Εστία"
Άλλοι συντελεστές:
Βασίλειος Αιγινήτης, Πρύτανης (έκδοση πεπραγμένων)
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 15-18
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 10-24, 43
Αριθμός σελίδων:
45

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28