Νικολάου Σ. Αλιβιζάτου, τακτικού καθηγητού της Χειρουργικής Κλινικής. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1927-1928 πεπραγμένων

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184979 569 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Νικολάου Σ. Αλιβιζάτου, τακτικού καθηγητού της Χειρουργικής Κλινικής. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1927-1928 πεπραγμένων
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1927-1928
Έτος έκδοσης:
1930
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Δεν αναφέρεται
Άλλοι συντελεστές:
Νικόλαος Αλιβιζάτος, Πρύτανης (έκδοση πεπραγμένων)
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 63
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 49-54, 63-64
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 22-24
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 19-22
Οργανισμός- Νομοθεσία, σ. 13-19
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 6-12
Φοιτητές, σ. 3-6, 25-28, 31-39
Αριθμός σελίδων:
64

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34