Γεωργίου Θ. Ματθαιοπούλου, τακτικού καθηγητού της Οργανικής Χημείας. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1928-1929 πεπραγμένων. Αναγνωσθείσα εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου τη 9 Φεβρουαρίου 1930

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184980 183 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Γεωργίου Θ. Ματθαιοπούλου, τακτικού καθηγητού της Οργανικής Χημείας. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1928-1929 πεπραγμένων. Αναγνωσθείσα εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου τη 9 Φεβρουαρίου 1930
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1928-1929
Έτος έκδοσης:
1931
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο Εργαστηρίου Γραφικών Τεχνών Στ. Ν. Ταρουσόπουλου
Άλλοι συντελεστές:
Γεώργιος Ματθαιόπουλος, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-27
Αριθμός σελίδων:
34

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35