Θεόφιλου Βορέα, τακτικού καθηγητού της Φιλοσοφίας. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1929-1930 πεπραγμένων. Αναγνωσθείσα εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου τη 7 Δεκεμβρίου 1930

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184981 522 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεόφιλου Βορέα, τακτικού καθηγητού της Φιλοσοφίας. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1929-1930 πεπραγμένων. Αναγνωσθείσα εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου τη 7 Δεκεμβρίου 1930
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1929-1930
Έτος έκδοσης:
1931
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Δεν αναφέρεται
Άλλοι συντελεστές:
Θεόφιλός Βορέας, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 28-30
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 23
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 19-21
Φοιτητές, σ. 18-19, 21-22, 24-26, 36-38
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 8-10, 23-24
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-35
Αριθμός σελίδων:
43

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22