Λόγος περί της από Επιστημονικής και διδακτικής απόψεως καταστάσεως του Πανεπιστημίου την σήμερον και των αναγκαίων μέσων δι’ ων θα καταστή τούτο εφάμιλλον προς τα εν εσπερία. Εκφωνηθείς τη 7 Δεκεμβρίου εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου υπό Κωνσταντίνου Μελισσινού, τακτικού καθηγητού της Ιατρικής, αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1930-1931

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184982 487 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγος περί της από Επιστημονικής και διδακτικής απόψεως καταστάσεως του Πανεπιστημίου την σήμερον και των αναγκαίων μέσων δι’ ων θα καταστή τούτο εφάμιλλον προς τα εν εσπερία. Εκφωνηθείς τη 7 Δεκεμβρίου εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου υπό Κωνσταντίνου Μελισσινού, τακτικού καθηγητού της Ιατρικής, αναλαμβάνοντος την Πρυτανείαν κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1930-1931
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1930-1931
Έτος έκδοσης:
1931
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Δεν αναφέρεται
Άλλοι συντελεστές:
Κωνσταντίνος Μελισσινός, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας, σ. 3-24
Αριθμός σελίδων:
24

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13