Κωνσταντίνου Μελισσινού, τακτικού καθηγητού της Παθολογικής Ανατομικής. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1930-1931 πεπραγμένων. Αναγνωσθείσα εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου τη 30 Νοεμβρίου 1931

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184983 526 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Κωνσταντίνου Μελισσινού, τακτικού καθηγητού της Παθολογικής Ανατομικής. Έκθεσις των επί της Πρυτανείας αυτού κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1930-1931 πεπραγμένων. Αναγνωσθείσα εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου τη 30 Νοεμβρίου 1931
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1930-1931
Έτος έκδοσης:
1932
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Δεν αναφέρεται
Άλλοι συντελεστές:
Κωνσταντίνος Μελισσινός, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 20-24
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-32
Αριθμός σελίδων:
32

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17