Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1931-1932 επί Πρυτάνεως Κωνσταντίνου Δυοβουνιώτου, τακτικού καθηγητού εν τη Θεολογική Σχολή

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184999 737 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Έκθεσις των πεπραγμένων κατά το Πανεπιστημιακόν Έτος 1931-1932 επί Πρυτάνεως Κωνσταντίνου Δυοβουνιώτου, τακτικού καθηγητού εν τη Θεολογική Σχολή
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1931-1932
Έτος έκδοσης:
1933
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Δεν αναφέρεται
Άλλοι συντελεστές:
Κωνσταντίνος Δυοβουνιώτης, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 154-176
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 62-153
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 19-62
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-16
Αριθμός σελίδων:
176

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88