Συνεδρίαση Τρίτη (3η): 13 Οκτωβρίου 1975

Πρακτικά uoadl:185076 367 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Τρίτη (3η): 13 Οκτωβρίου 1975
Χρονική κάλυψη:
19751013
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Φοιτητές, παρουσία εκπροσώπων τους στις συνεδριάσεις των καθηγητών
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.