Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1975-1976, 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183841 1086 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1975-1976, 1
Χρονική κάλυψη:
1975-1976

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση 1η: 2 Οκτωβρίου 1975

Πρακτικά uoadl:185074
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Έκτακτη (2α): 8 Οκτωβρίου 1975

Πρακτικά uoadl:185075
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Τρίτη (3η): 13 Οκτωβρίου 1975

Πρακτικά uoadl:185076
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Τέταρτη (4η): 16 Οκτωβρίου 1975

Πρακτικά uoadl:185077
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Πέμπτη (5η): 30 Οκτωβρίου 1975

Πρακτικά uoadl:185078
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Έκτη (6η): 6 Νοεμβρίου 1975σ

Πρακτικά uoadl:185079
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Έβδομη (7η): 14 Νοεμβρίου 1975

Πρακτικά uoadl:185080
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Όγδοη (8η): 27 Νοεμβρίου 1975

Πρακτικά uoadl:185081
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Έκτακτη Έννατη (9η): 2 Δεκεμβρίου 1975

Πρακτικά uoadl:185082
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Δέκατη (10η): 18 Δεκεμβρίου 1975

Πρακτικά uoadl:185083
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο