Συνεδρίαση Πέμπτη (5η): 30 Οκτωβρίου 1975

Πρακτικά uoadl:185078 376 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Πέμπτη (5η): 30 Οκτωβρίου 1975
Χρονική κάλυψη:
19751030
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Αλλοδαπά πτυχία, αναγνωρίσεις
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, διορισμοί, ανανεώσεις και προαγωγές
Σύλλογος Επιστημονικού Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού, έγγραφο υπ'αρίθμ. 47/75/15-10-1975
Επιμελητές διδάκτορες, ανάθεση εντολών διδασκαλίας για το πανεπιστημιακό έτος 1975-1976
Καθηγητές και εντεταλμένοι υφηγητές, ανάθεση εντολών διδασκαλίας για το πανεπιστημιακό έτος 1975-1976
Διδάκτορες, αναγόρευση
Υποψήφιος διδάκτορας Ν. Γαϊτάνης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Λεγάτος
Υποψήφιος διδάκτορας Δ. Τσιμπούκης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Π. Μπεκρής, διατριβή επί διδακτορία, κρίση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.