Στατιστική των Γερουσιαστικών Εκλογών της 21ης Απριλίου 1929

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:185121 4491 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στατιστική των Γερουσιαστικών Εκλογών της 21ης Απριλίου 1929
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γαλλικά