Προσδιορισμός Κινητικότητας Βαρέων Μετάλλων σε Φυσικά Εδάφη: Παραδείγματα από Μεταλλοφόρες και μη Περιοχές της Ελλάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2016221 494 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-13
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κατσίκης Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αργυράκη Αριάδνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γεωλογίας Ε.Κ.Π.Α
Δασενάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής, Χημείας, Ε.Κ.Π.Α
Μουστάκας Νικόλαος, Καθηγητής, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γ.Π.Α
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσδιορισμός Κινητικότητας Βαρέων Μετάλλων σε Φυσικά Εδάφη: Παραδείγματα από Μεταλλοφόρες και μη Περιοχές της Ελλάδας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προσδιορισμός Κινητικότητας Βαρέων Μετάλλων σε Φυσικά Εδάφη: Παραδείγματα από Μεταλλοφόρες και μη Περιοχές της Ελλάδας
Περίληψη:
Η κινητικότητα των βαρέων μετάλλων (Cu, Fe, Pb, Zn) σε 25 αγροτικά εδαφικά δείγματα από την Αττική (Μαραθώνα, Σέσι, Πάρνηθα και Υμηττό) και την Καρδίτσα συγκρίθηκε με αυτή σε 30 εδαφικά δείγματα από τη μεταλλοφόρο περιοχή των Σκουριών Χαλκιδικής. Ο σχεδιασμός της έρευνας ήταν τέτοιος ώστε τα εδαφικά δείγματα όλων των περιοχών να βρίσκονται σε περιοχές με μη εμφανή ανθρωπογενή δραστηριότητα, δηλαδή μακριά από καλλιέργειες, οικισμούς ή μεταλλευτικές εργασίες, ώστε να εξεταστεί ο ρόλος του φυσικού γεωχημικού υποβάθρου στην περιβαλλοντική διαθεσιμότητα των υπό μελέτη χημικών στοιχείων.
Ο προσδιορισμός της κινητικότητας των χημικών στοιχείων έγινε χρησιμοποιώντας τέσσερις εκχυλίσεις ενός σταδίου και συγκεκριμένα με επίδραση 0,43 M CH3COOH για τον προσδιορισμό του ανταλλάξιμου κλάσματος, 0,05 M EDTA για τον προσδιορισμό του δυνητικά φυτοδιαθέσιμου κλάσματος, 0,43 M HNO3 για τον προσδιορισμό του ενεργού κλάσματος και Aqua Regia (HCl 11,6 M / HNO3 15,7 M 3:1) για τον προσδιορισμό του ψευδο-ολικού κλάσματος των μετάλλων στο έδαφος.
Οι μέσες συγκεντρώσεις στα μεταλλοφόρα εδάφη είναι κατά μέσο όρο υψηλότερες σε σχέση με τα αγροτικά. Η σχέση των εκχυλιθέντων συγκεντρώσεων των στοιχείων Pb, Zn, Cu και Fe προς τις ψευδο-oλικές συγκεντρώσεις είναι επίσης υψηλότερη στα μεταλλοφόρα εδάφη. Τέλος γενικά η κινητικότητα των χημικών στοιχείων Pb, Zn, Cu δε φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από άλλους φυσικοχημικούς παράγοντες όπως το pH, τo ανθρακικό ασβέστιο, την οργανική ουσία ή τη μαγνητική επιδεκτικότητα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Γεωχημικό υπόβαθρο, περιβαλλοντική διαθεσιμότητα, εκλεκτικές εκχυλίσεις, Αττική, Καρδίτσα, Σκουριές Χαλκιδικής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
37
Αριθμός σελίδων:
152
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΣΙΚΗΣ.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο