Λάμπρος Γ. Κόσμος

Μητρώο uoadl:202800 214 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Λάμπρος Γ. Κόσμος
Ημερομηνία εγγραφής:
18910909
Αύξων αριθμός:
32
Τόπος καταγωγής:
Ήπειρος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κ. Κόσμος
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Β΄ Αθηνών της 11 Ιουλίου 1891.
Αριθμ. 404 Σχεδόν Καλώς
Σημειώσεις:
Κατά το από 10 Ιουλίου 1891 υπ' αριθμό 14382 έγραφον του εκ Εσωτρικού Υπουργείου ονομάστηκε έτσι (Κόσμος). Το απολυτήριο του φέρει το επίθετο "Γούνας"
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.