Παναγιώτης Κ. Σκιαδάς

Μητρώο uoadl:202810 286 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Παναγιώτης Κ. Σκιαδάς
Ημερομηνία εγγραφής:
18910910
Αύξων αριθμός:
35
Τόπος καταγωγής:
Γαργαλιάνοι
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γ. Τριγγέλας
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον Γυμνασίου Χίου της 8 Ιουλίου 1891.
Αριθμός 246 Λίαν Καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.