Πρακτικά Συγκλήτου 1899-1902, τόμος 20

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:2034 4235 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1899-1902, τόμος 20
Χρονική κάλυψη:
1898-1899 (συνέχεια), 1899-1900, 1900-1901, 1901-1902 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση ΙΖ΄: 16 Ιουνίου 1899

Πρακτικά uoadl:2035
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση ΙΗ΄: 19 Ιουνίου 1899

Πρακτικά uoadl:2036
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση ΙΘ΄: 23 Ιουνίου 1899

Πρακτικά uoadl:2040
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Κ΄: 26 Ιουνίου 1899

Πρακτικά uoadl:2043
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση ΚΙ΄: 2 Ιουλίου 1899

Πρακτικά uoadl:2044
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. 17 Ιουλίου 1899

Πρακτικά uoadl:2045
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. 24 Ιουλίου 1899

Πρακτικά uoadl:2047
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 21 Αυγούστου 1899

Πρακτικά uoadl:2048
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. 26 Αυγούστου 1899

Πρακτικά uoadl:2050
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Α΄: 9 Σεπτεμβρίου 1899

Πρακτικά uoadl:2051
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Β΄: 29 Σεπτεμβρίου 1899

Πρακτικά uoadl:2052
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση Γ΄: 14 Οκτωβρίου 1899

Πρακτικά uoadl:2056
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση Δ΄: 23 Οκτωβρίου 1899

Πρακτικά uoadl:2057
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση Έκτακτος: 10 Νοεμβρίου 1899

Πρακτικά uoadl:2058
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση Ε΄: 20 Νοεμβρίου 1899

Πρακτικά uoadl:2059
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση ΣΤ΄: 4 Δεκεμβρίου 1899

Πρακτικά uoadl:2060
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση Ζ΄: 11 Δεκεμβρίου 1899

Πρακτικά uoadl:2061
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση Η΄: 18 Δεκεμβρίου 1899

Πρακτικά uoadl:2063
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση Έκτακτος: 15 Ιανουαρίου 1900

Πρακτικά uoadl:2065
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση Θ΄: 15 Ιανουαρίου 1900

Πρακτικά uoadl:2075
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο