«Ζητήματα εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας στην ποινική νομολογία: επιβολή - υλοποίηση ποινών και παραδεκτό ενδίκων μέσων».

Διπλωματική Εργασία uoadl:2068688 634 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-22
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Πλατιά Χρυσούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Δημητράτος, Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Ποινικών Επιστημών, Νομικής Σχολής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Ζητήματα εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας στην ποινική νομολογία: επιβολή - υλοποίηση ποινών και παραδεκτό ενδίκων μέσων».
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Ζητήματα εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας στην ποινική νομολογία: επιβολή - υλοποίηση ποινών και παραδεκτό ενδίκων μέσων».
Περίληψη:
Αν και οι ιστορικές καταβολές της αρχής της αναλογικότητας ανιχνεύονται σε αρχαιοελληνικά φιλοσοφικά κείμενα, η σύγχρονη νομική έννοιά της, ως η εύλογη σχέση αναλογίας μεταξύ ενός περιοριστικού μέτρου σε βάρος ενός ατομικού δικαιώματος και του επιδιωκόμενου σκοπού προστασίας του γενικού συμφέροντος, διαπλάστηκε το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα από τη νομολογία του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Στην Ελλάδα, η απόφαση, η οποία επέδρασε, περισσότερο, στη διαμόρφωση της αρχής, είναι η 2112/1984 του ΣτΕ, ενώ η εισαγωγή της αρχής στη νομολογία των ποινικών δικαστηρίων έγινε με το 67/1979 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, που δέχθηκε την εισαγγελική πρόταση του Κ. Σταμάτη. Ήδη η αναλογικότητα αποτελεί θεμελιώδη συνταγματική αρχή, που αναγνωρίζεται ως συστατικό του Κράτους Δικαίου, απολαμβάνει γενικής αποδοχής από τη νομολογία του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ και είναι συνυφασμένη με την ουσία του Δικαίου, λειτουργώντας ως γνώμονας για την ουσιαστική νομιμότητα της επιβολής κάθε είδους περιορισμών στα ατομικά δικαιώματα. Η αρχή της αναλογικότητας διατρέχει όλο το ποινικό δίκαιο με κυριότερα πεδία εφαρμογής της στην ποινικοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, στην επιβολή και υλοποίηση των ποινών και στον έλεγχο του παραδεκτού των ενδίκων μέσων, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρμογή της, στις διατάξεις ποινικού δικαίου, από τον Άρειο Πάγο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποινικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Αναλογικότητα ποινής, ένδικα μέσα, επιμέτρηση ποινής, υλοποίηση ποινής, ποινικός δικαστής, στάθμιση δικαιωμάτων, δημευση κατασχεθέντων.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
100
Αριθμός σελίδων:
92

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ-Ζητήματα εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας στην ποινική νομολογία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.