Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 26ης Ιανουαρίου 1936

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210549 7121 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 26ης Ιανουαρίου 1936
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γαλλικά

Φίλτρο

 

1. 1ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:236011
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
01
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο μέρος

2. 2ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:236125
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
02
Πρωτότυπος Τίτλος:
2ο μέρος

3. 3ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:236126
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
03
Πρωτότυπος Τίτλος:
3ο μέρος

4. 4ο μέρος

Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:236127
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός ενότητας:
04
Πρωτότυπος Τίτλος:
4ο μέρος