"Δυνατό Ξεκίνημα". Ένα πρόγραμμα κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2317967 329 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-30
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Παυλίδη Ευρυδίκη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Μαλικιώση-Λοίζου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ
Πρωτότυπος Τίτλος:
"Δυνατό Ξεκίνημα". Ένα πρόγραμμα κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
"Δυνατό Ξεκίνημα". Ένα πρόγραμμα κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης.
Περίληψη:
Έχει γίνει πολύς λόγος για την αναγκαιότητα ενίσχυσης των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους στο σχολείο και σχετικά με τα σημαντικά οφέλη που προσδίδει η ανάπτυξη τους σε αυτό το επίπεδο στη μετέπειτα εξέλιξή τους ως άτομα. Γι’ αυτό το σκοπό διεθνώς έχουν σχεδιαστεί προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης (Social and Emotional Learning), τα οποία πραγματοποιούνται υπό το πρίσμα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.
Σε αυτή τη έρευνα με οιωνεί πειραματικό σχεδιασμό, επιχειρήθηκε μια μελέτη της εφαρμογής του Strong Start GradesK-2, αμερικάνικου προγράμματος κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, σε 2 τμήματα ελληνικού νηπιαγωγείου. Στόχος της μελέτης ήταν να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας για κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια μέσα από ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ο σκοπός της έρευνας, μέσω της αξιολόγησής της από εκπαιδευτικούς ήταν να διαπιστωθεί, αν θα μπορούσαν να γενικευθούν παρόμοια προγράμματα στο ελληνικό νηπιαγωγείο.
Δύο νηπιαγωγοί παρέδωσαν 11 μαθήματα, οργανωμένα από την ερευνήτρια, στις τάξεις τους, οι οποίες αποτελούνταν συνολικά από 41 παιδιά(39 νήπια-2 προνήπια). Πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος υπήρξε συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου, από τις νηπιαγωγούς, στο οποίο βαθμολογούσαν τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των παιδιών, αλλά και τα προβλήματα συμπεριφοράς. Επιπλέον, στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων συμμετείχε ομάδα ελέγχου με 36 παιδιά και μια νηπιαγωγό. Τα αποτελέσματα έδειξαν βελτιωμένες κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες στα νήπια μετά την εφαρμογή του προγράμματος, τόσο στα αγόρια, όσο και στα κορίτσια, χωρίς όμως κάποια σημαντική διαφοροποίηση στην εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς, με εξαίρεση μια μικρή μείωση στα εσωτερικευμένα προβλήματα των αγοριών. Μελλοντικές έρευνες θα βοηθούσαν στην περαιτέρω διερεύνηση του προγράμματος, καθώς τα συμπεράσματα δείχνουν αβέβαια, λόγω σημαντικών περιορισμών της έρευνας.
Λέξεις-κλειδιά:
πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, προβλήματα συμπεριφοράς
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
78
Αριθμός σελίδων:
104

strong start teliko.pdf
7 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.