Τοξικολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:2653723 92 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Τοξικολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1894-1895
Ταξιθετικός αριθμός:
355Γ.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
6 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εργαστήρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός

1


2


3


4


5


6