Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στη διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων : Το Προσφυγικό Ζήτημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673093 142 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-28
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αζαριάδης Χρήστος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Στυλιανός Λόζιος, Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Νικόλαος Βούλγαρης, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στη διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων : Το Προσφυγικό Ζήτημα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στη διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων : Το Προσφυγικό Ζήτημα
Περίληψη:
Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, στοχεύει να προσεγγίσει την πρόσφατη Προσφυγική Κρίση, σε συνάρτηση με τον πάντα επίκαιρο Θεσμό των ‘’Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων‘’. Για να πραγματωθεί η ενασχόληση με το, ως άνω, ζήτημα, απαιτείται, κατ’ επέκτασιν, εκ μέρους του αναγνώστη να προσεγγίσει τους εξής δύο άξονες :
Εν πρώτοις, μελετάται ο κεντρικός άξονας του παρόντος πονήματος, το ζήτημα της Προσφυγικής Κρίσης. Αρχικώς, αναζητώνται, τα αίτια, οι αφορμές και κυρίως οι συνέπειες αυτής. Η ανωτέρω Κρίση, όπως θα παρουσιασθεί, δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία», αλλά μία βεβαιότητα, η οποία ήταν, απλώς, ζήτημα χρόνου να συμβεί. Το τραγικό ατύχημα της 19ης Απριλίου 2015, όταν περισσότεροι από 800 πρόσφυγες έχασαν την ζωή τους στην Μεσόγειο, με προορισμό την Ιταλία, σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της Προσφυγικής Κρίσης. Επ’ αυτών, ερευνάται η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαχείριση του ζητήματος. Δοθέντος, δε, ότι, η προαναφερόμενη Κρίση τυγχάνει, πρωτίστως, ανθρωποκεντρική, θα ήταν παράλειψη να μην ερευνηθεί ο άνθρωπος, ως πυρήνας, και πως αυτός βίωσε και συνεχίζει να βιώνει την προαναφερόμενη Κρίση.
Εν συνεχεία, αναλύεται ο Θεσμός των ‘’ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ‘’, με έμφαση στην ιστορική τους εξέλιξη, την δράση που αναπτύσσουν, τα χαρακτηριστικά τους στοιχεία, αλλά και τι σηματοδοτεί η ανάγκη ύπαρξης τους για το οικονομικοπολιτικό καθεστώς της σύγχρονης κοινωνίας. Ακολουθεί ανασκόπηση των κυριότερων Μ.Κ.Ο. και συμπληρωματικά, μελετάται ο ανωτέρω Θεσμός στην Ελλάδα της οικονομικής Κρίσης και δη, το νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει, η σύσταση και η λειτουργία των, ο έλεγχος και η εποπτεία των, αλλά και η σύγκριση των με το καθεστώς των άλλων κρατών (μετά των αναλόγων συμπερασμάτων που προκύπτουν). Περισσότερο, ερευνάται η συνεισφορά των Μ.Κ.Ο. στην Προσφυγική Κρίση, έρευνα το αντικείμενο της οποίας αποτελεί τον δεύτερο άξονα της παρούσης εργασίας. Περαιτέρω, εξετάζεται πως αυτές επιδρούν στον κοινωνικό - ψυχολογικό τομέα του ανθρώπου, τι αναμένει ο κόσμος από αυτές και τι πράγματι λαμβάνει. Περαιτέρω και προς συμπλήρωσιν της παρούσης, μνημονεύεται η αντιμετώπιση, της οποίας έτυχαν οι Οργανώσεις αυτές από τον Τύπο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Για άπαντα τα ανωτέρω, έλαβε χώρα βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα, μελετώντας άρθρα εφημερίδων, περιοδικών σχετικής ύλης, δημοσιεύματα του Τύπου, ιστότοπους τοιαύτων Οργανώσεων, συγγραμμάτων συναφών με τα εν θέματι ζητήματα.
Κατόπιν τούτων, επιχειρείται μία ολοκληρωμένη εξαγωγή συμπερασμάτων στο πλαίσιο αξιολόγησης των Μ.Κ.Ο., της συμβολής του θεσμού αυτού στην Προσφυγική Κρίση και ει δυνατόν μία παρουσίαση προτάσεων για την αποδοτικότερη λειτουργία τους σε παρόμοιες Κρίσεις και Καταστροφές.-
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Προσφυγική Κρίση, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Στρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων, Ανθρωπότητα, Τύπος, Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
9
Αριθμός σελίδων:
Ενενήντα τέσσερις
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ 16003 ΜΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο