Η Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Μεγαλόπολης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680617 118 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-03
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπελιάς Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Σ. Λόζιος, Επικ. Καθηγ. ΕΚΠΑ
Δρ. Γ. Καβύρης, Επικ. Καθηγ. ΕΚΠΑ
Δρ. Β. Αντωνίου, Δρ. Γεωλόγος, Ε.Δ.Ι.Π. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Μεγαλόπολης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Μεγαλόπολης
Περίληψη:
Η κύρια αποστολή των Δήμων είναι η παροχή ενός μεγάλου φάσματος υπηρεσιών προς τους πολίτες τους. Ένας τέτοιος Δήμος θεωρείται επιτυχημένος όταν δίνει στους πολίτες μια θετική εικόνα της ζωής στην πόλη και προσφέρει ευκαιρίες για απασχόληση. Για να επιτευχθεί μια τέτοια θετική εικόνα απαιτείται όραμα, αλλά και πόροι για την επίτευξή του. Οι ΟΤΑ επιδιώκουν να ανταποκριθούν στην απαίτηση των πολιτών τους για αναβαθμισμένες υπηρεσίες και δράσεις και αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων τους και νέες μορφές εισροών, λιγότερο εξαρτημένες από κρατικές και ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Οι συνέπειες τις οικονομικής κρίσεις που έζησαν και ζουν οι περισσότερες αναπτυγμένες χώρες περιόρισαν την δυνατότητα του κεντρικού κράτους να μεταφέρει πόρους προς τις τοπικές αρχές. Γι' αυτό έχει γίνει επιτακτική η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και η βέλτιστη χρησιμοποίησή της προς όφελος των δημοτών. Για να ευοδωθεί η προσπάθεια είναι απαραίτητο να σχεδιασθεί και να υλοποιηθεί, σε εύλογο χρονικό διάστημα, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα θεσμικών μεταρρυθμίσεων όπως το κτηματολόγιο, σταθερό φορολογικό καθεστώς και κατάλληλο και σύγχρονο πολεοδομικό θεσμικό πλαίσιο. Όμως η αξία της εμπορικής ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ δεν εμπεριέχει μόνο οικονομική διάσταση, αλλά προσδιορίζεται ταυτόχρονα και από άλλες παραμέτρους, συνδεδεμένες με κοινωνικές ανάγκες και το υπό ευρεία έννοια δημόσιο συμφέρον που υπηρετούν οι ΟΤΑ. Η εργασία που θα ακολουθήσει θα μελετήσει την περίπτωση του Δήμου Μεγαλόπολης του Νομού Αρκαδίας. Θα γίνει απογραφή της ακίνητης περιουσίας του, εντοπισμός από το σύνολο των ακινήτων κάθε Δημοτικής Ενότητας, εκείνων που καταρχήν προσφέρονται για κατά προτεραιότητα αξιοποίηση από το Δήμο, τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων των ακινήτων αυτών και τη επεξεργασία εναλλακτικών προτάσεων για την αξιοποίηση τους στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου. Επίσης μέσα από την εργασία θα διαπιστωθεί, όσο είναι δυνατό, κατά πόσο ο εν λόγο Δήμος εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης της περιουσίας που διαθέτει. Τέλος με την προσπάθεια αυτή θα επιδιώξουμε μια πιο ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση της περιουσίας του στα πλαίσια των δυνατοτήτων του.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Δήμου Μεγαλόπολης, απογραφή της ακίνητης περιουσίας, αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου, αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, αξία της εμπορικής ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ διαχείρισης της.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
11
Αριθμός σελίδων:
135

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.