Οι ιδιαιτερότητες της αγοράς ενέργειας των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2683523 227 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-05
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Δήμου Ιουλία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αικατερίνη Ηλιάδου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τομέα Δημοσίου Δικαίου,Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι ιδιαιτερότητες της αγοράς ενέργειας των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι ιδιαιτερότητες της αγοράς ενέργειας των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), οι οποίες οφείλονται κυρίως στη γεωγραφική ιδιομορφία της Ελλάδας και στην αδυναμία των ΜΔΝ να εισάγουν και να εξάγουν ΗΕ, γεγονός το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού τους. Ειδικότερα αναλύεται το κανονιστικό πλαίσιο, που διέπει την αγορά των ΜΔΝ (Κώδικας ΜΔΝ), τα ζητήματα Διαχείρισης και Λειτουργίας της Αγοράς των ΜΔΝ, ενώ εξετάζονται τόσο οι προοπτικές διασύνδεσής τους με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα όσο και το μέλλον αυτής καθεαυτής της αγοράς ΜΔΝ με το άνοιγμα της αγοράς προμήθειας, με στόχο την δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ελληνικής οικονομίας (με την μείωση του κόστους των ΥΚΩ), παράλληλα με την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος (μείωση της χρήσης των συμβατικών καυσίμων) και την απρόσκοπτη απόλαυση του αγαθού της ΗΕ και από τους κατοίκους των ΜΔΝ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δημόσιο Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Ηλεκτρική Ενέργεια, Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, Ασφάλεια Εφοδιασμού, Αγορά
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
71

Οι Ιδιαιτερότητες της Αγοράς ΜΔΝ. docx.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.