Το Διεθνές Νομικό Πλαίσιο για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686520 590 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γκανά Αλίκη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Γαβουνέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεώργιος Κυριακόπουλος, Λέκτορας Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αναστάσιος Γουργουρίνης, Λέκτορας Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το Διεθνές Νομικό Πλαίσιο για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το Διεθνές Νομικό Πλαίσιο για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των μηχανισμών διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΑΠΚ) υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου. Τοποθετώντας το εγχείρημα ενασχόλησης με την ειδική αυτή θεματική στο ευρύτερο πλαίσιο του σύγχρονου διεθνούς δικαίου πολιτιστικής κληρονομιάς, σκοπός είναι η καταγραφή της ίδιας της εξέλιξης, της υπάρχουσας διεθνούς τάσης και των προκλήσεων που ανακύπτουν στον τομέα για το διεθνές δίκαιο, το προνομιακό πεδίο διερεύνησης του θέματος κατά τη συγγραφέα, με την άυλη κληρονομιά να θέτει εγγενώς το ζήτημα των κάθε είδους ορίων – κρατικών και νομικών. Έτσι, στο πρώτο μέρος, η κατανόηση της έννοιας της ΑΠΚ σε συνάρτηση με το περισσότερο εξειδικευμένο υπάρχον νομικό καθεστώς προστασίας, όπως θεσμοθετήθηκε με τη Διεθνή Σύμβαση της UNESCO για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 2003, θα μας οδηγήσει στην ανάλυση του συμβατικού μηχανισμού διαφύλαξής της, ενώ θα διερευνηθεί κατά πόσο μπορεί να στοιχειοθετηθεί η ύπαρξη Διεθνούς Εθίμου στον τομέα, τόσο πριν τη Σύμβαση του 2003 όσο και ως επακόλουθο της εφαρμογής της, διαπιστώνοντας ενδεχομένως και αν η μεταγενέστερη πρακτική των Κρατών και του Οργανισμού θέτει νέους όρους για την ερμηνεία και εφαρμογή της. Στο δεύτερο μέρος, θα εξεταστεί η σύνδεση της ΑΠΚ με δύο άλλα συστήματα προστασίας, αφενός, με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του οποίου θα διερευνηθεί και η δυνατότητα θεμελίωσης ενός δικαιώματος στην ΑΠΚ και αφετέρου, με το διεθνές δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο του οποίου θα προσεγγιστεί και το ζήτημα της αντιμετώπισης της ΑΠΚ ως κοινής κληρονομιάς και κοινού ενδιαφέροντος της ανθρωπότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, UNESCO, Διαφύλαξη, Διεθνές Εθιμικό Δίκαιο, Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διεθνές Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, WIPO, Κοινό Ενδιαφέρον της Ανθρωπότητας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
453
Αριθμός σελίδων:
120

Γκανά Αλίκη, Το Διεθνές Νομικό Πλαίσιο για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 2017, Διπλωματική Εργασία, ΠΜΣ Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.