Ο θεσμός της παρένθετης μητρότητας στην ελληνική έννομη τάξη και συγκριτική επισκόπηση με διεθνή δίκαια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686561 261 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-07
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γραφιαδέλλη Στυλιανή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Νικολόπουλος, Λέκτορας, Α΄Ιδιωτικού Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο θεσμός της παρένθετης μητρότητας στην ελληνική έννομη τάξη και συγκριτική επισκόπηση με διεθνή δίκαια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο θεσμός της παρένθετης μητρότητας στην ελληνική έννομη τάξη και συγκριτική επισκόπηση με διεθνή δίκαια
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί το νομικό πλαίσιο που διέπει το θεσμό,της παρένθετης μητρότητας τόσο στη χώρα μας όσο και υπερεθνικά (στον ευρωπαϊκό χώρο και τις ΗΠΑ), να σημειωθούν οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, να εντοπιστούν τα νομοθετικά κενά και τα προβλήματα που εξαιτίας αυτών ανακύπτουν κατά την προσφυγή στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας. Τέλος, να σημειωθούν και να αξιολογηθούν οι προτεινόμενες από μέρος της θεωρίας λύσεις αλλά και να προταθούν κατά το δυνατό νέες, έτσι ώστε η εν λόγω εργασία να καταστεί ένα χρήσιμο εργαλείο μελέτης και έρευνας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
παρένθετη μητρότητα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αριθμός σελίδων:
154

Ο θεσμός της παρένθετης μητρότητας.pdf
992 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.