Διδασκαλία ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα σε παιδιά προσφύγων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2691896 368 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-08
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πέρρου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σμυρναίου Ζαχαρούλα, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Νικολέτα Γιαννούτσου, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αικατερίνη Μακρή, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διδασκαλία ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα σε παιδιά προσφύγων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διδασκαλία ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα σε παιδιά προσφύγων
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε να αξιολογήσουμε το βαθμό κατάκτησης νέων ελληνικών λέξεων (εκμάθηση λεξιλογίου) από παιδιά προσφύγων, αρχάριου επιπέδου. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, δημιουργήσαμε τρεις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Στην πρώτη, η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε χωρίς την ενσωμάτωση ψηφιακών μέσων, με την χρήση εικόνων και δραστηριοτήτων αντιστοίχησης, στη δεύτερη, έγινε η χρήση ενός ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού λογισμικού, το οποίο ήταν αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, ενώ στην τρίτη εκπαιδευτική περίσταση, χρησιμοποιήσαμε το ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό, αφού διαμορφώθηκε ώστε να συμπεριλαμβάνει τη μητρική γλώσσα των παιδιών, που ήταν τα Φαρσί. Σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων δεν παρατηρήθηκαν ως προς το βαθμό κατάκτησης νέων λέξεων, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές που χρησιμοποίησαν το λογισμικό φάνηκε να ανέπτυξαν μεγαλύτερη εξοικείωση με τις προς διδασκαλία λέξεις, όπως και οι μαθητές που εργάστηκαν με τη «βοήθεια» της μητρικής τους γλώσσας. Σε δεύτερη φάση, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του λογισμικού, από τους μαθητές που το χρησιμοποίησαν, από όπου λάβαμε θετική ανατροφοδότηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
ελληνικά, δεύτερη γλώσσα, ΤΠΕ, νέες τεχνολογίες, λεξιλόγιο, λογισμικό
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
88
Αριθμός σελίδων:
118

eperrou2.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.