Νομιμοποίηση - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2701266 220 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πάτρα Σωτηρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Π-Μ Ευστρατίου, Επίκουρος Καθηγητής, Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή
Γ. Δελλής, Αναπληρωματικός Καθηγητής, Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή
Θ. Αντωνίου, Καθηγήτρια, Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή
Πρωτότυπος Τίτλος:
Νομιμοποίηση - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Νομιμοποίηση - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται κατανόηση της διαδικασίας νομιμοποίησης και τακτοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών.
Αυθαίρετα θεωρούνται τα κτίσματα ή εκείνο το τμήμα κτίσματος που κατασκευάστηκε χωρίς την απαραίτητη οικοδομική άδεια. Τα αυθαίρετα κτίσματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε αυθαίρετα εντός σχεδίου και σε εκείνα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης. Τα πρώτα τις περισσότερες φορές νομιμοποιούνται όταν τηρούν τους κανόνες δόμησης, είτε με τη διαδικασία της εκ των υστέρων έκδοσης οικοδομικής άδειας είτε με αυτήν της επιβολής προστίμων αυθαίρετης ανέγερσης και διατήρησης από τον χρόνο κατασκευής ως τον χρόνο νομιμοποίησης. Τα εκτός σχεδίου μπορούν να τεθούν σε καθεστώς νομιμοποίησης μόνο αν τηρούν τους όρους δόμησης της περιοχής και τις διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμησης.
Η παρουσία πληθώρας αυθαίρετων κατασκευών στον ελλαδικό χώρο, σε συνδυασμό με την θεσμική υποχρέωση της Πολιτείας για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος καθιστά το ζήτημα αυτό κρίσιμο. Η σπουδαιότητα αυτή επιβεβαιώνεται και από την πληθώρα των νόμων που έχουν εκδοθεί τις τελευταίες δεκαετίες με στόχο την καταπολέμηση και τελικά την εξάλειψη της αυθαίρετης δόμησης.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο τεράστιος αριθμός των αυθαιρέτων, ενόψει και της μακροχρόνιας αποχής της διοίκησης από την κατεδάφισή τους, έχει επιφέρει στη χώρα μια πολεοδομική κατάσταση ανάγκης, η οποία δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορο τον ερμηνευτή του δικαίου.
Νομιμοποίηση-τακτοποίηση των αυθαιρέτων, είναι τόσο συχνό φαινόμενο και επαναλαμβάνεται σε τόσο σύντομα χρονικά διαστήματα, που δίνει πλέον την εντύπωση ότι αποτελεί ένα έθιμο που θα αποκτήσει δεσμευτική ισχύ, όταν τα πολιτικά οφέλη το επιβάλλουν, μια «υποχρέωση» της Πολιτείας στους παράνομους οικιστές.
Μέσα από την έρευνα και τα συμπεράσματα της εργασίας καταλήγουμε ότι με την τακτοποίηση και νομιμοποίηση των αυθαιρέτων καταστρατηγείται επομένως η αρχή της ισότητας που αποτυπώνεται στο άρθρο 4 του ελληνικού Συντάγματος , καθώς αυτά τα νομοθετήματα θέτουν σε πλεονεκτική μοίρα εκείνους που έχουν ανεγείρει αυθαίρετες οικοδομές, διότι έχουν παραβιάσει τους εκάστοτε ισχύοντες όρους δόμησης και χρήσεις γης και παρόλα αυτά εξαιρούνται από την κατεδάφιση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιβαλλοντικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
νομιμοποίηση αυθαιρέτων, τακτοποίηση αυθαιρέτων, αυθαίρετα, πράσινο ταμείο, αυθαίρετη δόμηση, περιβαλλοντικό ισοζύγιο
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
65
Αριθμός σελίδων:
53

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ .pdf
819 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.