Δεδικασμένο περί προδικαστικών ζητημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2704685 552 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-19
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γιαννακάκης Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Κατηφόρης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δεδικασμένο περί προδικαστικών ζητημάτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δεδικασμένο περί προδικαστικών ζητημάτων
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η επέκταση του δεδικασμένου στα προδικαστικά ζητήματα της δίκης, όπως αυτή καθιερώνεται στο άρθρο 331 ΚΠολΔ, ρύθμιση που αποτελεί «πρωτοτυπία» του ελληνικού δικαίου σε σύγκριση με τα συγγενή ευρωπαϊκά δίκαια. Σε πρώτο στάδιο, παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη στην Ελλάδα της επέκτασης του δεδικασμένου στα προδικαστικά ζητήματα, από τη βαθμιαία νομολογιακή της διαμόρφωση μέχρι τη σαφή αποκρυστάλλωσή της στο νόμο, και γίνεται προσπάθεια συγκριτικής της επισκόπησης ιδίως σε σχέση με το γερμανικό δίκαιο, όπου επικρατεί ο θεσμός της παρεμπίπτουσας αναγνωριστικής αγωγής (Zwischenfeststellungsklage). Κεντρικό κορμό της εργασίας αποτελεί η οριοθέτηση της έννοιας των προδικαστικών ζητημάτων, η διάκρισή τους από συναφείς έννοιες και η εις βάθος εξέταση των προϋποθέσεων που θέτει το άρθρο 331 ΚΠολΔ για την επέκταση του δεδικασμένου σε αυτά, ήτοι: α) Της έννοιας της «αναγκαίας προϋπόθεσης», ως βασικού όρου συνδέσεως μεταξύ κύριου και προδικαστικού ζητήματος και β) της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του κρίναντος δικαστηρίου για το προδικαστικό ζήτημα. Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στην προσπάθεια αποσαφήνισης της κεντρικής έννοιας της «αναγκαίας προϋπόθεσης», ζήτημα που έχει απασχολήσει εκτενώς την ελληνική δικονομική θεωρία κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται αναλυτικά οι θέσεις που έχουν εκφραστεί έως σήμερα από τους εκπροσώπους της επιστήμης και η εκατέρωθεν μεταξύ τους κριτική, ενώ συγχρόνως εκτίθεται η θέση του γράφοντος στο ζήτημα αυτό. Τέλος, παρουσιάζονται οι εξαιρέσεις από το άρθρο 331 ΚΠολΔ με βάση το ισχύον δίκαιο και η εφαρμογή του κανόνα σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες διαφορών (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αδικοπραξία, μισθωτικές διαφορές κτλ.), ιδίως υπό το πρίσμα της νομολογίας και των πρόσφατων νομοθετικών τροποποιήσεων του ν. 4335/2015.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
Δεδικασμένο, Αντικειμενικά όρια δεδικασμένου, Προδικαστικά ζητήματα, Προδικαστικές έννομες σχέσεις, Παρεμπίπτοντα ζητήματα, Παρεμπίπτουσα αναγνωριστική αγωγή, Αναγκαία προϋπόθεση, Νομική αναγκαιότητα, Λογική αναγκαιότητα, Τελεολογική αναγκαιότητα, Καθ' ύλην αρμοδιότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
62
Αριθμός σελίδων:
107

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΝΙΑΙΟ ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.