Η (γενική) υποχρέωση πρόνοιας και επιμέλειας σε περιπτώσεις πρόκλησης επικίνδυνων καταστάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2705942 284 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βραχασωτάκης Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Νομική σχολή
Γεώργιος Λαδογιάννης, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Νομική σχολή
Βάνιας Παναγιωτόπουλος, Λέκτορας, Τμήμα Νομικής, Νομική σχολή
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η (γενική) υποχρέωση πρόνοιας και επιμέλειας σε περιπτώσεις πρόκλησης επικίνδυνων καταστάσεων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η (γενική) υποχρέωση πρόνοιας και επιμέλειας σε περιπτώσεις πρόκλησης επικίνδυνων καταστάσεων
Περίληψη:
Θέμα της εργασίας είναι η προϋπόθεση του παρανόμου στο σύστημα της αδικοπρακτικής ευθυνής και ειδικότερα η διεύρυνση αυτής μέσω των υποχρεώσεων πρόνοιας. Εισαγωγικά, παρουσιάζεται το σύστημα του αδικοπρακτικού δικαίου ως μέρος του Αστικού δικαίου, μαζί με τη δομή της αδικοπρακτικής ευθύνης στο Ελληνικό Αστικό δίκαιο (σε συσχετισμό και σε σύγκριση με αντίστοιχα συστημάτα άλλων χωρών) και την αρχική προσέγγιση του όρου του παρανόμου. Στη συνέχεια θεμελιώνεται η θεωρητική βάση των υποχρεώσεων πρόνοιας στις γενικές ρήτρες του Αστικού δικαίου, ιδίως στη γενική ρήτρα της καλής πίστης. Η κρίση για την ύπαρξη ή μη ύπαρξη υποχρέωσεων πρόνοιας δεν πρέπει να γίνεται in abstracto αλλά in concreto, πάντα σε σχέση με τη συγκεκριμένη περίπτωση και τις συνθήκες αυτής. Συνεπώς, προκύπτει η αναγκαιότητα να βασίζεται η δικαστική κρίση για τις υποχρέωσεις πρόνοιας σε ορισμένα -έστω και ενδεικτικά- κριτήρια. Το στοιχείο του κινδύνου διαθέτει σημαντική θέση μεταξύ των κριτηρίων, καθώς ενυπάρχει τόσο στο δίκαιο όσο και στην κοινωνική πραγματικότητα. Τέλος, στο πλαίσιο της εργασίας σε σύγκριση με το ζήτημα των υποχρεώσεων πρόνοιας, εξετάζονται η θεωρία της "γενικής υποχρέωσης πρόνοιας", η άποψη που υποστηρίζει τη λειτουργία της αμέλειας (εξαιτίας του αντικειμενικού περιεχομένου της) τόσο ως στοιχείο του παρανόμου και ως στοιχείο της υπαιτιότητας, καθώς και μία παραλλαγή αυτής, κατά την οποία υποστηρίζεται η διάκριση των δύο προϋποθέσεων, μέσω της θέσης της αμέλειας σε υποκειμενικότερα κριτήρια.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
υποχρέωση, κίνδυνος, επιμέλεια, πρόνοια, αμέλεια, αδικοπραξία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
35
Αριθμός σελίδων:
71
vrachasotakis-thesis.pdf (746 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο