ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707528 449 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σωτηρόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαστρομανώλης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Βερβεσός Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι το ζήτημα της απαγόρευσης της εκμετάλλευσης επιχειρηματικών ευκαιριών της εταιρείας. Στην έννοια των επιχειρηματικών ευκαιριών εντάσσονται ενέργειες οι οποίες, αν και δεν αποτελούν πράξεις που υπάγονται ευθέως στον εταιρικό σκοπό, μπορεί να έχουν ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση του ή τη διεύρυνση του ή ακόμα περισσότερο είναι κρίσιμες προκειμένου να μην ματαιωθεί. Η απαγόρευση δεν έχει απασχολήσει την ελληνική νομολογία και περιορισμένη είναι η σχετική ανάπτυξη στη θεωρία, η οποία επηρεαζόμενη από μέρος παλαιότερης γερμανικής θεωρίας το ενέτασσε στην απαγόρευση ανταγωνισμού του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920. Διαφορετική είναι η προσέγγιση του αγγλοσαξονικού δικαίου και γι’ αυτό το λόγο η εργασία αξιοποιεί το μεθοδολογικό εργαλείο της συγκριτικής ανάλυσης με σκοπό τη δογματική θεμελίωση της απαγόρευσης στο ελληνικό δίκαιο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι επιχειρηματικές ευκαιρίες αντιμετωπίζονται ως περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας και η εκμετάλλευση τους συνιστά απαγορευμένη επέμβαση στην εταιρική περιουσία. Στο δε Ηνωμένο Βασίλειο, η απαγόρευση εντάσσεται στην προβληματική των συγκρούσεων συμφερόντων και στα καταπιστευτικά καθήκοντα των εταιρικών διοικητών.
Η ορθή νομική θεμελίωση της απαγόρευσης της εκμετάλλευσης επιχειρηματικών ευκαιριών πρέπει να αναζητηθεί εκτός της απαγόρευσης του ανταγωνισμού. Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες εντάσσονται στον ανταγωνισμό μόνον εν ευρεία έννοια του όρου και η απαγόρευση θεμελιώνεται στο ίδιο το καθήκον πίστης που υπέχουν οι εταιρικοί διοικητές, το οποίο συγκροτεί τον κανονιστικό μηχανισμό για την προληπτική διαχείριση καταστάσεων κατά τις οποίες ο εταιρικός διοικητής προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη θέση του για να εξασφαλίσει προσωπικό όφελος. Μετά την τελευταία σημαντική τροποποίηση του κ.ν. 2190/1920, η διάταξη του άρθρου 22α§3α μπορεί να αποτελέσει τη θετική θεμελίωση της απαγόρευσης της εκμετάλλευσης επιχειρηματικών ευκαιριών στο ελληνικό δίκαιο. Πάντως, η σύγχρονη προσέγγιση του ζητήματος, με κυρίαρχη τάση την αμερικανική, θέτει υπό αμφισβήτηση την απαγόρευση σε μια σύνθετη ανάλυση κόστους-οφέλους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εμπορικό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
καθήκον πίστης, επιχειρηματικές ευκαιρίες, απαγόρευση εκμετάλλευσης επιχειρηματικών ευκαιριών, ανώνυμη εταιρεία, καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου, συγκρούσεις συμφερόντων,
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
80
Αριθμός σελίδων:
146

Το καθήκον πίστης και η απαγόρευση εκμετάλλευσης επιχειρηματικών ευκαιριών της εταιρείας.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.