ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711496 338 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-22
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ντάλα Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναστάσιος Γουργουρίνης, Λέκτορας, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαρία Γαβουνέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεώργιος Κυριακοπουλος, Λέκτορας, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία εστιάζει στη διάδραση του διεθνούς επενδυτικού δικαίου με το διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο στο πλαίσιο του τομέα της ενέργειας, και συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά το ιδιωτικό συμφέρον της προστασίας των επενδυτών στον τομέα της ενέργειας που επιθυμούν ένα σταθερό και ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον με το δημόσιο συμφέρον της προστασίας του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, εξετάζει τις συγκεκριμένες αναφορές που υπάρχουν στις διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες για την προστασία του περιβάλλοντος, τη σχέση των ρητρών περί μη διάκρισης με τη βιώσιμη ανάπτυξη, σχεέση της ρήτρας της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης και την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφορά της έμμεσης απαλλοτρίωσης και της νόμιμης ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
ενέργεια, επενδύσεις, προστασία του περιβάλλοντος, ρήτρες περί μη διάκρισης, βιώσιμη ανάπτυξη, ρήτρα της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης, έμμεση απαλλιτρίωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
153
Αριθμός σελίδων:
71

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.