ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2712945 233 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-27
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ζώτου Περσεφόνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ , Λέκτορας, Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας, Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην εκτενή ανάπτυξη και την ιστορική εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου των ΑΠΕ στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου ενώ ταυτόχρονα αποσκοπεί στην παρουσίαση του ρυθμιστικού αυτού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εν συνεχεία στην ενσωμάτωση των διεθνών περιβαλλοντικών στόχων σε επίπεδο εθνικών δικαίων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Ενέργεια, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκαιο, περιβάλλον
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
96
Αριθμός σελίδων:
81

Ζώτου διπλωματική.pdf
1019 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.