Γυναικολογικά νεοπλάσματα και γονιμότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2715863 328 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-22
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τσαγγούρη Σωτηρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαντωνίου Ν.,Καθηγητής Γ' Μ/Γ Κλινικής,Ιατρική,ΕΚΠΑ
Χρέλιας Χ., Αν.Καθηγητής Γ' Μ/Γ Κλινικής,Ιατρική,ΕΚΠΑ
Κασσάνος Δ., Καθηγητής Γ' Μ/Γ Κλινικής,Ιατρική,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γυναικολογικά νεοπλάσματα και γονιμότητα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γυναικολογικά νεοπλάσματα και γονιμότητα
Περίληψη:
Αντικείμενο Σκοπός της παραπάνω εργασίας αποτελεί καταρχάς, η παρουσίαση των συχνότερων καλοηθών, αλλά κυρίως κακοηθών νεοπλασμάτων του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος τα οποία επηρεάζουν την ικανότητα της ασθενούς για τεκνοποίηση λόγω ανάγκης χειρουργικής εξαίρεσης του πάσχοντος αλλά και των λοιπών έσω γεννητικών οργάνων της ασθενούς στα πλαίσια της θεραπείας της νόσου. Επιπρόσθετα στόχος της εργασίας είναι η ανασκόπηση και παρουσίαση των συντηρητικών, φαρμακευτικών ή χειρουργικών τεχνικών διατήρησης γονιμότητας στις γυναικολογικές κακοήθειες, καθώς και τα ογκολογικά και μαιευτικά αποτελέσματα αυτών.
Μέθοδος-Υλικά Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε Pubmed, Medscape, Medline, Elsevier, ανακοινώσεων, case report,ανασκοπήσεων βιβλιογραφίας, μετα-αναλύσεων με τις λέξεις κλειδιά <<καρκίνος ενδομητρίου>>, <<καρκίνος ωοθήκης>>, <<καρκίνος τραχήλου>>, <<διατήρηση γονιμότητητας>>, <<προγεστερινοειδή>>, <<ριζική τραχηλεκτομή>> κ.α. Αρδεύθηκαν γνώσεις από συγγράματα Μαιευτικής-Γυναικογίας όπως για παράδειγμα το Williams Obstetrics and Gynaecology.
Aποτελέσματα Χειρουργικές τεχνικές και φαρμακευτικές συντηρητικές θεραπείες αναπτύχθηκαν με στόχο την διατήρηση της γονιμότητας, σε ασθενείς με γυναικολογικές κακοήθειες αρχικού σταδίου που επιθυμούν να διατηρήσουν τη γονιμότητα τους. Οι ενδείξεις για θεραπείες διατήρησης γονιμότητας περιορίζονται σε γενικές γραμμές σε γυναίκες που παρουσιάζονται με αρχικού σταδίου, καλά διαφοροποιημένη νόσο ή χαμηλού δυναμικού κακοήθειας. Μέχρι τώρα, η χρήση των τεχνικών διατήρησης της γονιμότητας δεν έχει φανεί να επηρεάζει την συνολική επιβίωση των ασθενών αρνητικά, ενώ τα μαιευτικά αποτελέσματα είναι αισιόδοξα. Απαραίτητη βέβαια κρίνεται η συλλογή περισσότερων δεδομένων και η εφαρμογή μεγαλύτερων μετα-αναλύσεων. Σημαντικός αρωγός στις θεραπείες διατήρησης της γονιμότητας είναι οι τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η συνολική ποιότητα ζωής των ασθενών που υπεβλήθησαν σε τέτοιου είδους θεραπείες κρίνεται ικανοποιητική.
Συμπεράσματα Οι θεραπείες διατήρησης της γονιμότητας αποτελούν ένα ζωτικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει στις ασθενείς αναπαραγωγικής ηλικίας να πραγματοποιήσουν την επιθυμία τους για τεκνοποίηση, χωρίς να στερούνται την ογκολογική ασφάλεια. Σκόπιμη κρίνεται η συμβουλευτική στις περιπτώσεις τν ασθενών αυτών από εξειδικευμένα κέντρα. Περισσότερες μελέτες είναι απαραίτητες με σκοπό τη διερεύνηση της θέσης της συνδυασμένης θεραπείας διατήρησης γονιμότητας με επικουρική θεραπεία σε ασθενείς με χαμηλότερης διαφοροποίησης όγκους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Γυναικολογικά νεοπλάσματα,Καρκίνος ενδομητρίου, Καρκίνος ωοθήκης,Καρκίνος τραχήλου,Διατήρηση γονιμότητας,Προγεστερονοειδή,Ριζική τραχηλεκτομή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
48
Αριθμός σελίδων:
96

Sotiria Tsangouri Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.