Το διασυνοριακό έγκλημα στην ενωσιακή έννομη τάξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716799 282 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-25
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπίκος Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μεταξία Κουσκουνά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομικής Αθηνών, ΕΚΠΑ
Ρεβέκκα - Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, Επίκουρη καθηγήτρια, Νομικής Αθηνών, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Κυριακόπουλος, Λέκτορας, Νομικής Αθηνών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το διασυνοριακό έγκλημα στην ενωσιακή έννομη τάξη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το διασυνοριακό έγκλημα στην ενωσιακή έννομη τάξη
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει το πολυσύνθετο φαινόμενο της διασυνοριακής εγκληματικότητας στον ενωσιακό χώρο και της συνακόλουθης αρμοδιότητας της ένωσης να νομοθετεί τη σύγκλιση των ορισμών των εγκλημάτων και των ποινών μεταξύ των κρατών μελών ως μέσο καταπολέμησης του, με στόχο την διαμόρφωση ενός χώρου ελευθερίας και ασφάλειας. Καθώς, το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο εντάσσεται στο σκληρό πυρήνα της κρατικής κυριαρχίας, το γεγονός ότι μια υπερεθνική νομικο – πολιτική οντότητα όπως η ένωση αναπτύσσει αρμοδιότητα νομοθέτησης σε ένα τόσο ευαίσθητο πεδίο δικαίου αναδεικνύει τη βαθειά εισχώρηση της αυτόνομης ενωσιακής έννομης τάξης στα εθνικά δίκαια. Αποκαλύπτει παράλληλα και τη παθολογία της σχετικής αρμοδιότητας κατά την ιστορική της συνέχεια ως προς τη τυπική και ουσιαστική δημοκρατική της νομιμοποίηση. Καθώς η σύγκλιση ετερόνομων εθνικών ποινικών εννόμων τάξεων αποτελεί μια εξόχως δύσκολη διαδικασία οι κίνδυνοι μιας μηχανιστικής ενωσιακής ποινικής νομοθέτησης που πλήττει τις παραδοσιακές αρχές του ποινικού δικαίου ως κομμάτι της συνταγματικής ταυτότητας των κρατών μελών είναι ορατοί. Ως εκ τούτου, το ζήτημα της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και της εξασφαλιστικής λειτουργίας του ποινικού δικαίου ανάγεται και σε ενωσιακό γνώμονα κατά την νομοπαραγωγική διαδικασία της ένωσης. Ως επιστέγασμα, η διττή αποστολή του ποινικού δικαίου ήτοι η εγγυητική λειτουργία του για τα έννομα αγαθά και την εμπέδωση της κοινωνικής ειρήνης και η εξασφαλιστική από την αυθαιρεσία του επιτάσσει τη διαμόρφωση μιας νέας ευρωπαϊκής ποινικής δογματικής σκέψης που με συνέπεια και ακολουθία θα διαμορφώνει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο καταπολέμησης των ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων με διασυνοριακή διάσταση εντός του ενωσιακού χώρου εγγυώντας παράλληλα τις δικαιοκρατικές αρχές της ποινικής νομοθέτησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
διασυνοριακό έγκλημα, κρατική κυριαρχία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Νομοθετική διαδικασία, ενωσιακό ποινικό δίκαιο
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
49
Αριθμός σελίδων:
86

Το διασυνοριακό έγκλημα στην ενωσιακή έννομη τάξη.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.