Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός και το ζήτημα του λογοτεχνικού ύφους: Η Απολογία του Ιώσηπου Μοισιόδακα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716903 509 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-27
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Λούρη Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτρης Αγγελάτος, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Γιάννης Ξούριας, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Μαρία Ρώτα, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός και το ζήτημα του λογοτεχνικού ύφους: Η Απολογία του Ιώσηπου Μοισιόδακα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός και το ζήτημα του λογοτεχνικού ύφους: Η Απολογία του Ιώσηπου Μοισιόδακα
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί με συστηματικό τρόπο να δείξει και να ερμηνεύσει μέσα από μια κειμενοκεντρική προσέγγιση, την οργάνωση του λογοτεχνικού ύφους στην Απολογία του Ιώσηπου Μοισιόδακα, η οποία αποδίδει τον ιδιότυπο από υφολογική άποψη αυτοβιογραφικό λόγο ενός συγγραφέα, ενός συγκεκριμένα λογίου του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, ο οποίος δεν απομακρύνεται από την αισθητική δεσπόζουσα της περιόδου, την δραστική δηλαδή σύγκλιση τερπνού και ωφέλιμου. Η υφολογική διαστρωμάτωση της Απολογίας τόσο ως προς τον άξονα της διατύπωσης, όσο και ως προς εκείνον της στόχευσης επεξεργάζεται με τη βοήθεια τεσσάρων αλληλοδιαπλεκόμενων κριτηρίων, των γλωσσικών δηλαδή επιλογών του συγγραφέα, της ρητορικής οργάνωσης του κειμένου, όπως και της αφηγηματικής οργάνωσής του (απεύθυνση-αυτοπροσδιορισμός) και αναπτύσσεται η επιχειρηματολογία, βασισμένη σε ικανό αριθμό παραδειγμάτων αντλημένων από το κείμενο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ύφος, τερπνό και ωφέλιμο, αυτοβιογραφία, Ιώσηπος Μοισιόδακας, Απολογία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
23
Αριθμός σελίδων:
143

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΡΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.