«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2723918 325 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-29
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπαχρήστου Μαρία-Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος, Επίκ. Καθηγητής , ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
Αλευριάδου Αναστασία, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Ναπιαγωγών Φλώρινας
Συριοπούλου-Δελλή Χριστίνα , Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ»
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να διερευνήσει την επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Για το σκοπό της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο ήταν χωρισμένο σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλάμβανε δημογραφικές ερωτήσεις, η δεύτερη ενότητα περιλάμβανε το ερωτηματολόγιο Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), και η τρίτη περιλάμβανε το ερωτηματολόγιο Bar-On Emotional Quotient Inventory Youth Version (Bar-On EQ-i: YV). Το δείγμα της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν 405 παιδιά και έφηβοι φοιτούσαν στην Ε’ Δημοτικού
στην ΣΤ’ Δημοτικού, στην Α’ Γυμνασίου και στη Β’ Γυμνασίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως παιδιά και έφηβοι που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ενδο-προσωπικής νοημοσύνης παρουσιάζουν επίσης υψηλά επίπεδα διαπροσωπικής νοημοσύνης, διαχείρισης του άγχους και προσαρμοστικότητας, παιδιά και έφηβοι που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα διαχείρισης του άγχους παρουσιάζουν επίσης υψηλά επίπεδα προσαρμοστικότητας, παιδιά και έφηβοι που παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό συναισθηματικά συμπτώματα παρουσιάζουν επίσης σε μεγάλο βαθμό προβλήματα διαγωγής, απροσεξία-υπερκινητικότητα και προβλήματα με συνομηλίκους. Επίσης παιδιά και έφηβοι που παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό προβλήματα διαγωγής, παρουσιάζουν επίσης σε μεγάλο βαθμό απροσεξία-υπερκινητικότητα και προβλήματα με συνομηλίκους, καθώς και αρνητική κοινωνική συμπεριφορά, παιδιά και έφηβοι που παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό απροσεξία-υπερκινητικότητα, παρουσιάζουν επίσης σε μεγάλο βαθμό προβλήματα με συνομηλίκους και αρνητική κοινωνική συμπεριφορά. Ακόμη παιδιά και έφηβοι που παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό προβλήματα με συνομηλίκους, παρουσιάζουν επίσης σε μεγάλο βαθμό αρνητική κοινωνική συμπεριφορά. Η έρευνα συμπέρανε επίσης πως παιδιά και έφηβοι που αναφέρουν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης αναφέρουν επίσης χαμηλά επίπεδα του γενικού δείκτη δυσκολιών, παιδιά και έφηβοι που παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα ενδο-προσωπικής και διαπροσωπικής νοημοσύνης παρουσιάζουν επίσης σε μεγάλο βαθμό συναισθηματικά συμπτώματα, προβλήματα διαγωγής, απροσεξία-υπερκινητικότητα και προβλήματα με συνομηλίκους, ενώ παρουσιάζουν επίσης αρνητική κοινωνική συμπεριφορά. Επίσης παιδιά και έφηβοι που παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα διαχείρισης του άγχους, παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό συναισθηματικά συμπτώματα, προβλήματα διαγωγής, απροσεξία-υπερκινητικότητα και προβλήματα με συνομηλίκους, ενώ παρουσιάζουν αρνητική κοινωνική συμπεριφορά. Τέλος παιδιά και έφηβοι που παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα προσαρμοστικότητας, παρουσιάζουν ταυτόχρονα σε μεγάλο βαθμό συναισθηματικά συμπτώματα, προβλήματα διαγωγής, απροσεξία-υπερκινητικότητα και προβλήματα με συνομηλίκους, ενώ παρουσιάζουν αρνητική κοινωνική συμπεριφορά. Αναφορικά με τις διαφυλικές διαφορές η παρούσα έρευνα συμπέρανε ότι τα αγόρια σημειώνουν περισσότερα συναισθηματικά συμπτώματα, περισσότερα προβλήματα διαγωγής και μεγαλύτερη απροσεξία-υπερκινητικότητα σε σχέση με τα κορίτσια. Αντίθετα, τα κορίτσια παρουσιάζουν περισσότερα προβλήματα με συνομηλίκους, αλλά θετικότερη κοινωνική συμπεριφορά σε σχέση με τα αγόρια. Τέλος στο θέμα των διαφυλικών διαφορών η παρούσα έρευνα συμπέρανε ότι τα αγόρια και τα κορίτσια δε διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα επίπεδα ενδο-προσωπικής νοημοσύνης, διαπροσωπικής νοημοσύνης, διαχείρισης τους άγχους και προσαρμοστικότητας. Αναφορικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη και την ψυχική υγεία των παιδιών η παρούσα έρευνα συμπέρανε ότι η αύξηση των συναισθηματικών συμπτωμάτων, των προβλημάτων διαγωγής, της απροσεξίας – υπερκινητικότητας, των προβλημάτων με συνομηλίκους και των προβλημάτων διαγωγής μειώνει τη συναισθηματική νοημοσύνη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
συναισθηματική νοημοσύνη, ψυχική υγεία, παιδιά, έφηβοι
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
100
Αριθμός σελίδων:
72

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.