Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών δραστηριοτήτων Παραγωγής Γραπτού Λόγου σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2746316 240 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ποζιού Νεκταρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Ψαρομήλιγκος, Καθηγητής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Πειραιά
Ματθαίος Πατρινόπουλος, Διδάκτωρ, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Σαλμόν, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Πειραιά
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών δραστηριοτήτων Παραγωγής Γραπτού Λόγου σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικών δραστηριοτήτων Παραγωγής Γραπτού Λόγου σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης
Περίληψη:
Η διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου αποτελεί βασικό μέρος του επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος του μαθήματος της Γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο. Με βάση το Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να πραγματοποιείται πάνω στις αρχές της κειμενοκεντρικής προσέγγισης. Είναι γεγονός ότι αποτελεί μια σύνθετη, χρονοβόρα και αρκετά δύσκολη διαδικασία για την πλειονότητα των μαθητών. Με την εμφάνιση όμως ενός εναλλακτικού τρόπου μάθησης, αυτού της ηλεκτρονικής μάθησης, η εκπαίδευση διαμορφώνεται σε νέες διαστάσεις, τεχνολογικού χαρακτήρα.
Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξουμε τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας στη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου. Να επιχειρήσουμε δηλαδή, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρουν διάφορα τεχνολογικά εργαλεία για να διδαχθούν οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού την απεικονιστική περιγραφή κτιρίου με βάση την κειμενοκεντρική προσέγγιση.
Έπειτα από προσεκτική και μεθοδική μελέτη του θεωρητικού πλαισίου για την παραγωγή λόγου, τους τρόπους προσέγγισής της και την παρατήρησης της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας στο μάθημα αυτό, αναλύσαμε το θεωρητικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής μάθησης και των χαρακτηριστικών της. Με βάση αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο πραγματοποιήθηκε ο μαθησιακός σχεδιασμός δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της απεικονιστικής περιγραφής κτιρίου. Ακολούθησε η διερεύνηση και η επιλογή των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων συγγραφής (authoring tools), που αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των διαδραστικών δραστηριοτήτων σε καθένα από τα τρία στάδια που προτείνει η κειμενοκεντρική προσέγγιση. Τελευταίο βήμα ήταν η επιλογή του κατάλληλου συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS) ασύγχρονης εκπαίδευσης. Επιλέχθηκε και αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα του Edmodo, ως χώρος δημοσίευσης των δραστηριοτήτων, ανάθεσης εργασιών των μαθητών και αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού και μαθητών.
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της παρούσας πρότασης αναμένονται να εξαχθούν ύστερα από την πρακτική της εφαρμογή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
παραγωγή γραπτού λόγου, κειμενοκεντρική προσέγγιση, διαδραστικές δραστηριότητες, σύστημα διαχείρισης μάθησης, LMS, edmodo
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
74
Αριθμός σελίδων:
87