Η κατανομή του βάρους απόδειξης στις εργατικές διαφορές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751001 790 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-06
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μαμματάς Ζαχαρίας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τραυλός - Τζανετάτος Δημήτριος, Ομότιμος Καθηγητής, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η κατανομή του βάρους απόδειξης στις εργατικές διαφορές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η κατανομή του βάρους απόδειξης στις εργατικές διαφορές
Περίληψη:
Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί το ζήτημα της κατανομής του βάρους απόδειξης στις εργατικές διαφορές. Ο εργαζόμενος αντιμετωπίζει αποδεικτικές δυσχέρειες κατά τη δικαστική διεκδίκηση της ικανοποίησης των δικαιωμάτων του διότι συχνά το σύνολο του κρίσιμου αποδεικτικού υλικού εντοπίζεται στη σφαίρα επιρροής και ευθύνης του εργοδότη, με αποτέλεσμα να είναι απρόσιτο για αυτόν. Ωστόσο, με βάση το γενικό κανόνα κατανομής του βάρους απόδειξης του άρθρου 338 παρ.1 ΚΠολΔ, με το οποίο κατοχυρώνεται νομοθετικά η θεωρία της λειτουργίας των κανόνων δικαίου, ο εργαζόμενος εξακολουθεί να φέρει το βάρος απόδειξης των ευνοϊκών για τον ίδιο ισχυρισμών παρά την ενδεχόμενη αποδεικτική αδυναμία. Στην εργασία εξετάζονται τα προβλήματα που ανακύπτουν από την κατανομή αυτή του βάρους απόδειξης, αξιολογούνται τρόποι άρσης των αποδεικτικών δυσχερειών του εργαζόμενου, επισκοπούνται περιπτώσεις ειδικών ρυθμίσεων με τις οποίες ο ενωσιακός ή εθνικός νομοθέτης αντιμετώπισε αντίστοιχες περιπτώσεις αποδεικτικών δυσχερειών και διερευνείται η δυνατότητα μη εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου στις εργατικές διαφορές υπό το φως υπερνομοθετικών πηγών του δικαίου, όπως η πρόσφατα κυρωθείσα διάταξη του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ενώ εξετάζεται και η προσβολή του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος δικαστικής προστασίας του εργαζόμενου λόγω της κατανομής αυτής του βάρους απόδειξης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εργατικό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Βάρος απόδειξης, εργατικό δίκαιο, απόδειξη, εργατικές διαφορές, καταγγελία σύμβασης εργασίας, αναθεωρημένος ΕΚΧ, άρθρο 24 αναθεωρημένου ΕΚΧ, άρθρο 20 παρ.1 Συντάγματος, δικαίωμα δικαστικής προστασίας, θεωρία των σφαιρών, θεωρία της λειτουργίας των κανόνων δικαίου, τελολογική συστολή, άρθρο 338 παρ.1 ΚΠολΔ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
273
Αριθμός σελίδων:
214

mammatas_zacharias_thesis.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.