Αναδρομική καταγραφή συμπληρωματικών πνευμονεκτομών στον καρκίνο του πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751081 283 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-08
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Διαμαντής Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Κουλούρης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γρηγόριος Στρατάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ευάγγελος Σεψάς, Διδάκτωρ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναδρομική καταγραφή συμπληρωματικών πνευμονεκτομών στον καρκίνο του πνεύμονα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αναδρομική καταγραφή συμπληρωματικών πνευμονεκτομών στον καρκίνο του πνεύμονα
Περίληψη:
Εισαγωγή
Η Συμπληρωματική Πνευμονεκτομή είναι μία απαιτητική τεχνικά χειρουργική
επέμβαση με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας, ωστόσο παραμένει η
τελευταια ελπίδα θεραπείας σε ασθενείς με υποτροπή κακοήθειας που έχουν ήδη
χειρουργηθεί. Σκοπός μας είναι να καταγράψουμε τις ενδείξεις και τα άμεσα
περιεγχειρητικά αποτελέσματα σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε συμπληρωματική
πνευμονεκτομή.
Υλικό - Μέθοδος
Καταγράψαμε όλους τους ασθενείς που υπεβλήθησαν σε συμπληρωματική
πνευμονεκτομή από το 2012 έως και το 2017 συλλέγοντας τα δημογραφικά τους
στοιχεία, τα εγχειρητικά τους δεδομένα και τα περιεγχειρητικά αποτελέσματα.
Δώσαμε μεγαλύτερη έμφαση σε εκείνους με την ένδειξη της τοπικής υποτροπής
κακοήθειας μετά από προηγούμενο χειρουργείο.
Αποτελέσματα
Μελετήσαμε 23 ασθενείς, 18 άνδρες και 5 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 67,4
έτη οι οποίοι υπεβλήθησαν σε συμπληρωματική πνευμονεκτομή. Από αυτούς οι 12
(57,1%) είχαν τοπική υποτροπή κακοήθειας, εκ των οποίων σε 7 (58,3%) ήταν
υποτροπή πλακώδους καρκινώματος και σε 5 (41,7%) υποτροπή
αδενοκαρκινώματος. Σε 4 ασθενείς (19%) οι οποίοι υποβάλλονταν σε πρωτογενή
λοβεκτομή χρειάστηκε επέκταση του χειρουργείου σε συμπληρωματική
πνευμονεκτομή λόγω θετικής απάντησης για κακοήθεια στο κολόβωμα του βρόγχου.
8
Για καλοήθη νοσήματα χειρουργήθηκαν 3 ασθενείς, δύο λόγω καλοήθους
μετεγχειρητικής στένωσης βρόγχου μετά αριστερής άνω λοβεκτομής και ένας λόγω
εμφάνισης βρογχοπλευρικού συρριγγίου 8 μήνες μετά από αριστερή άνω
λοβεκτομή. Ανεπίπλεκτη μετεγχεςιρητική πορεία είχαν 6 (27,3%) ασθενείς, ενώ το
54,5% εμφάνισε κάποιου είδους νοσηρότητα οπού από τις πιο συχνές ήταν
καρδιακές αρρυθμίες (υπερκοιλιακές και κοιλιακές) και αναπνευστική ανεπάρκεια. Η
περιεγχειρητική θνητότητα ήταν στο 18,2% (n=4), εκ των οποίων δύο ασθενείς
κατέληξαν λόγω καρδιακής αρρυθμίας και πολυοργανικής ανεπάρκειας την 13
ημέρα, μία ασθενής λόγω σηπτικής καταπληξίας απότοκο παραμελήμμενου
εμπυήματος του χειρουργηθέντος ημιθωρακίου και ένας ασθενής κατ’οίκον υπό
αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Συμπέρασμα
Τα αποτελέσματά μας είναι συμβατά με αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας με την
θνητότητα να είναι στα ανώτερα όρια με αυτά των υπολοίπων συγγραφέων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Συμπληρωματική πνευμονεκτομή, Αναδρομική καταγραφή, Υποτροπή, Κακοήθεια, Καρκίνος πνεύμονα, Λοβεκτομή, Χειρουργείο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
61

Diamantis Ioannis-master.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.