Στάσεις και πεποιθήσεις εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για τα παιδιά με αυτισμό που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2762459 302 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-24
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Φασούλη Ζωή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αντωνίου Σταμάτιος Αλέξανδρος, Επίκ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α., επιβλέπων
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα, Ομότιμη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α., μέλος
Μπαμπάλης Θωμάς, Αν.Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α., μέλος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στάσεις και πεποιθήσεις εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για τα παιδιά με αυτισμό που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Στάσεις και πεποιθήσεις εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για τα παιδιά με αυτισμό που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο
Περίληψη:
Η μελέτη του φαινόμενου του αυτισμού αποτελεί πολυδιάστατο και πολύπλοκο θεωρητικό και ερευνητικό ζητούμενο τόσο ως προς τα αίτια κι τη διάγνωση όσο και ως προς τις θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Η συμπερίληψη των μαθητών με αυτισμό και ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της επίσης αποτελεί αντικείμενο συνεχούς μελέτης και αναζήτησης των ερευνητών τόσο ως προς το κανονιστικό πλαίσιο όσο και ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την συμπερίληψη των μαθητών με αυτισμό.
Η θεωρία της προσχεδιαμένης συμπεριφορά τόσο ως προς τη δικαιολογημένη όσο και ως προς την προσχεδιασμένη δράση αποτελεί έναν πολύ σημαντικό μεθοδολογικό εργαλείο για την διερεύνηση των στάσεων και των προθέσεων των εκπαιδευτικών για την εκδηλούμενη συμπεριφορά είτε ως προς τα υποκειμενικά πρότυπα προθέσεων είτε του αντιληπτικού ελέγχου συμπεριφοράς των εκδηλούμενων προθέσεων. Στην περίπτωσή μας αποτέλεσε βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη του ερωτηματολογίου με σκοπό (μεταξύ άλλων) μέτρησης της στάσης Ελλήνων εκπαιδευτικών γενικής αγωγής απέναντι στους μαθητές με αυτισμό , τα προβλήματα που δημιουργούν στα άλλα παιδιά της τάξης, τις ενέργειες τους ώστε να τα βοηθήσουν στον αντιληπτικό συμπεριφορικό έλεγχο και τις πεποιθήσεις τους ως προς την επιμόρφωση, τις ρυθμιστικές κανονιστικές πεποιθήσεις, όπως και τις πεποιθήσεις ελέγχου ως προς την επιμόρφωση για θέματα αυτισμού και διαχείρισης του φαινομένου στην τάξη κι τις επιμορφωτικές ανάγκες τους.
Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ή συμπίπτουν με τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών τόσο ως προς το τι πιστεύουν Έλληνες εκπαιδευτικοί για τα οφέλη της συμπερίληψης των μαθητών με αυτισμό, όσο και τις στάσεις και τις προθέσεις τους να επιμορφωθούν για να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους μαθητές με αυτιστικά χαρακτηριστικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
στάσεις, πεποιθήσεις, αυτισμός, συμπερίληψη, προσχεδισμένη συμπεριφορά, γενική αγωγή, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, αυτισμός,
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
117
Αριθμός σελίδων:
106

τελική διπλωματική εργασία.pdf
902 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.