Η Οικονομική Κρίση, το Θεσμικό Περιβάλλον και η Κοινωνία Πολιτών, στο πλαίσιο των πολιτικών και πρωτοβουλιών της ΕΕ

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2762754 602 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-15
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πανταζή Στεφανία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
1. Α. Χατζής, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ
2. Ν. Κυριαζής, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
3. Γ. Γκότσης, καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ
4. Μ. Ζουμπουλάκη, Καθηγητή, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών , Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
5. Θ. Μεταξά, Επικ. Καθηγητή, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
6. Ν. Μαραβέλια, Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
7. Κ. Αθανασόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών


Καθ’ όλη τη διάρκεια της συγγραφής της διατριβής επιβλέπον ήταν ο καθηγητής κ. Σ. Βλιάμος (Ομότιμος Καθηγητής, ΕΚΠΑ.) Λόγω νομικών κολλημάτων περί ομότιμων καθηγητών ως επιβλέποντες, για τη σύσταση και την εγκυρότητα της επταμελούς χρειάστηκε να αντικατασταθεί από τον καθηγητή κ. Α. Χατζή, (Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΕΚΠΑ)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Οικονομική Κρίση, το Θεσμικό Περιβάλλον και η Κοινωνία Πολιτών, στο πλαίσιο των πολιτικών και πρωτοβουλιών της ΕΕ
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Οικονομική Κρίση, το Θεσμικό Περιβάλλον και η Κοινωνία Πολιτών, στο πλαίσιο των πολιτικών και πρωτοβουλιών της ΕΕ
Περίληψη:
Λίγο πριν το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα μια νέα κρίση έρχεται να κάνει την εμφάνισή της επηρεάζοντας σε διαφορετικό βαθμό ολόκληρη την υφήλιο. Οκτώ χρόνια μετά την έναρξη της οι επιπτώσεις και τα σημάδια της είναι όχι μόνο εμφανή, αλλά και καλά εδραιωμένα στην ελληνική πραγματικότητα. Πολλές προσπάθειες έγιναν σε επιστημονικό επίπεδο προκειμένου να βρεθεί μια λύση, άλλες φορές χρησιμοποιώντας την εμπειρία του παρελθόντος και άλλες καταφεύγοντας σε αλχημείες των χρηματοοικονομικών εργαλείων και ανατρέχοντας σε μακροοικονομικές θεωρίες. Το αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ήταν πως δεν υπάρχει κοινή λύση για όλα και πως η κάθε κρίση, αλλά και η μορφή και διάσταση που λαμβάνει σε κάθε χώρα είναι σε άμεση συνάρτηση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τόσο του γεωγραφικού χώρου όσο και της εποχής κατά την οποία λαμβάνει χώρα.
Η χαρακτηριστική και ειδοποιός διαφορά που δημιούργησε την ιδέα για τη διδακτορική αυτή διατριβή ήταν γύρω από μια έννοια η χρήση της οποίας αυξανόταν σταδιακά ήδη από τις αρχές του 2000, χωρίς όμως να της αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα ή τουλάχιστον η πρέπουσα σημασία όσον αφορά την ικανότητα της να διαδραματίσει ένα καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια εύρεσης λύσης απέναντι σε μια οικονομική κρίση. Η κοινωνία των πολιτών, μια πολύσημη έννοια οι ρίζες της οποίας βρίσκονται στην κλασσική αρχαιοελληνική σκέψη και θεώρηση, απασχόλησε πολλούς φιλοσόφους και στοχαστές. Κάθε φορά της αποδίδονταν διαφορετικά στοιχεία και αρετές με περισσότερο ή λιγότερο ουτοπικό χαρακτήρα, αλλά πάντα βρίσκονταν σε άμεση σύνδεση και συνάρτηση με τα εφήμερα γεγονότα μέσα από τα οποία είχε δημιουργηθεί και τα οποία έπρεπε να εξυπηρετήσει.
Τι άλλαξε όμως σε σχέση με τις προηγούμενες αναφορές που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σκέψη πως η κοινωνία των πολιτών δεν είναι ένα πιόνι, αλλά ένας παίκτης και ως τέτοιος μπορεί και οφείλει να αναλάβει έναν ενεργό ρόλο συνδράμοντας στο έργο των ήδη αναγνωσμένων παικτών αυτού του παιχνιδιού, του κράτους και της αγοράς;
Αυτές οι αλλαγές, αυτός ο νέος ρόλος που καλείται να αναλάβει είναι που τίθενται υπό εξέταση σε αυτή τη διατριβή. Είναι σε θέση η κοινωνία των πολιτών να λειτουργήσει ως αντίβαρο σε ένα ελλειμματικό σύστημα και εάν ναι υπό ποία μορφή και υπό ποιες προϋποθέσεις;
Η εργασία αυτή προτείνει ένα νέο μοντέλο συνεργασίας σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, προωθώντας τη σημασία και τη σπουδαιότητα μιας υγιούς κοινωνίας των πολιτών, ενός τρίτου τομέα που θα μπορεί να αποδώσει τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά στους άλλους δύο, αλλά και να λάβει από αυτούς τη νομιμοποίηση που του χρειάζεται προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει ως μέρος της απάντησης απέναντι στην κρίση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Κοινωνία πολιτών , Κράτος, Αγορά, Επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη, Επιχειρηματική ηθική, Κοινωνική επιχειρηματικότητα, Oικονομική/Κοινωνική κρίση και ανισότητες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμμετοχική δημοκρατία, Θεσμικό και συνταγματικό πλαίσιο
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
144
Αριθμός σελίδων:
222
PhD_SP FINAL VERSION.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο