Συγκριτική μελέτη της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που λαμβάνουν κουμαρινικά αντιπηκτικά έναντι νεωτέρων από του στόματος αντιπηκτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2766531 239 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-01
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Νταβώνη Γιαννούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σπυρίδων Δευτεραίος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Αχιλλέας Ζαχαρούλης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α΄ΕΣΥ, Β΄Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν."ΑΤΤΙΚΟΝ"
Γεώργιος Γιαννόπουλος, Καρδιολόγος Επιμελητής Β΄Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. "Γ. Γεννηματάς"
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική μελέτη της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που λαμβάνουν κουμαρινικά αντιπηκτικά έναντι νεωτέρων από του στόματος αντιπηκτικών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συγκριτική μελέτη της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που λαμβάνουν κουμαρινικά αντιπηκτικά έναντι νεωτέρων από του στόματος αντιπηκτικών
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) είναι η πιο συχνή αρρυθμία στην καθημερινή
κλινική πράξη και σχετίζεται με πενταπλάσια αύξηση κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο (ΑΕΕ). Η αντιπηκτική αγωγή είναι απαραίτητη για τη μείωση του κινδύνου για
ΑΕΕ. Οι ανταγωνιστές βιταμίνης Κ, αποτελούσαν τα μόνα διαθέσιμα φάρμακα αυτής της
κατηγορίας τις τελευταίες δεκαετίες. Τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά (Novel Oral
Anticoagulants -NOACs) παρουσιάζουν καθορισμένη απάντηση σε ορισμένη δόση και δεν
χρειάζονται τακτική μέτρηση της Διεθνούς Ομαλοποιημένης Αναλογίας (International
Normalized Ratio-INR).
Σκοπός: Η εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των Ελλήνων ασθενών
με ΚΜ που βρίσκονται υπό αντιπηκτική αγωγή και η ανάδειξη διαφορών ως προς το είδος
της αγωγής.
Μεθοδολογία: Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από 100 ασθενείς ηλικίας ≥18 ετών
νοσηλευόμενοι στην καρδιολογική κλινική ή ασθενείς που επισκέπτονται το τακτικό
καρδιολογικό ιατρείο του τριτοβάθμιου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» την
περίοδο Ιανουάριο – Δεκέμβριο 2017. Ο πληθυσμός της μελέτης απαρτίζεται από 2 ομάδες,
την ομάδα Α, όπου ανήκουν ασθενείς που λαμβάνουν κουμαρινικά αντιπηκτικά και την
ομάδα Β, ασθενείς που λαμβάνουν νεότερο από του στόματος αντιπηκτικό φάρμακο. Η
εκτίμηση της σχετιζόμενης με τη υγεία ποιότητας ζωής (ΣΥΠΖ) των ασθενών με ΚΜ γίνεται
με τη χρήση του ερωτηματολογίου ShortForm -36 (SF-36).
Αποτελέσματα: Οι βαθμολογίες EHRA έδειξαν διαφορά μεταξύ των 2 ομάδων ασθενών και
ειδικότερα υψηλό ποσοστό (35,4%) ασθενών που έλαβαν κουμαρινικά αντιπηκτικά δεν είχε
συμπτώματα σε σχέση με το χαμηλότερο ποσοστό των ασθενών που έλαβαν NOACs (21,2%)
(p =0.036). Η ανάλυση των διαστάσεων της ποιότητας ζωής με βάση το SF-36 δεν έδειξε
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 2 ομάδων, αποδεικνύοντας ότι η ποιότητα ζωής
των ασθενών με ΚΜ δεν επηρεάζεται από την λήψη κουμαρινικών αντιπηκτικών ή NOACs.
Ωστόσο, η μέση τιμή στην διάσταση σωματικός πόνος για τους ασθενείς που λαμβάνουν
κουμαρινικά αντιπηκτικά ήταν χαμηλότερη σε σύγκριση με τους ασθενείς που λαμβάνουν
NOACs.
Συμπεράσματα: Εκτιμάται ότι, τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν τους
επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με ασθενείς που πάσχουν από ΚΜ, προκειμένου να
κατανοήσουν καλύτερα την σωματική και ψυχική υγεία αυτών, αλλά και τις ανάγκες τους
που σχετίζονται με την θεραπεία με άμεσο αποτέλεσμα την βελτίωση. Η συνεκτίμηση της
προτίμησης του ασθενούς στην «κοινή λήψη αποφάσεων» για την επιλογή του τύπου του
αντιπηκτικού θα μπορούσε να βελτιώσει την εμπειρία των ασθενών από τη θεραπεία.
Λέξεις κλειδιά: κολπική μαρμαρυγή, ποιότητα ζωής, θεραπείες
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κολπική μαρμαρυγή, Ποιότητα ζωής, Θεραπείες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
120
Αριθμός σελίδων:
99
Ntavoni Giannoula-Master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο