Διερεύνηση Συσχετίσεων μεταξύ του Άγχους Εξετάσεων, της Γνωστικής Συναισθηματικής Ρύθμισης και της Μη Συνειδητής Συναισθηματικής Ρύθμισης και των Προσεγγίσεων Μάθησης στον Ελληνικό Φοιτητικό Πληθυσμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768064 303 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-08
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Φραγκάκη Μαριάνθη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Τομέα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μαλικιώση - Λοΐζου Μαρία, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιοβαζολιάς Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση Συσχετίσεων μεταξύ του Άγχους Εξετάσεων, της Γνωστικής Συναισθηματικής Ρύθμισης και της Μη Συνειδητής Συναισθηματικής Ρύθμισης και των Προσεγγίσεων Μάθησης στον Ελληνικό Φοιτητικό Πληθυσμό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση Συσχετίσεων μεταξύ του Άγχους Εξετάσεων, της Γνωστικής Συναισθηματικής Ρύθμισης και της Μη Συνειδητής Συναισθηματικής Ρύθμισης και των Προσεγγίσεων Μάθησης στον Ελληνικό Φοιτητικό Πληθυσμό
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ του άγχους εξετάσεων και των προσεγγίσεων μάθησης λαμβάνοντας υπόψη τον διαμεσολαβητικό παράγοντα της συνειδητής και της μη συνειδητής συναισθηματικής ρύθμισης. Για τον σκοπό αυτό, συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια ηλεκτρονικής μορφής από N=920 φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ελληνικών Ιδρυμάτων. Για την μελέτη του άγχους των εξετάσεων μεταφράστηκε στα ελληνικά των ερωτηματολόγιο της Αναθεωρημένης Κλίμακας του Άγχους των Εξετάσεων των Benson και El-Zahhar (1994). Οι προσεγγίσεις μάθησης μετρήθηκαν με την φινλανδική έκδοση του ALSI που περιλαμβάνεται στο ETLQ (Entwistle et al, 2003), ενώ για τη μέτρηση της ρύθμισης του συναισθήματος χρησιμοποιήθηκαν το Ερωτηματολόγιο Ρύθμισης του Συναισθήματος των Gross και John (2003) και το σύντομο ερωτηματολόγιο για τις άμυνες DSQ40 (Andrews et al., 1993). Τα αποτελέσματα που προέκυψαν επιβεβαιώνουν το ήδη υπάρχον εύρημα ότι το άγχος των εξετάσεων επιδρά στην επιλογή και διαμόρφωση των προσεγγίσεων μάθησης και προσθέτουν ένα επιπλέον στοιχείο αυτό του διαμεσολαβητικού ρόλου της ρύθμισης του συναισθήματος. Οι συναισθηματικές διαστάσεις της μάθησης επιβεβαιώνονται μέσα από την συγκεκριμένη μελέτη καθώς αυτό που φαίνεται είναι ότι η επιλογή προσέγγισης δεν αποτελεί μονάχα γνωστική και συνειδητή υπόθεση. Αντιθέτως, οι μηχανισμοί άμυνας διαδρατίζουν έναν εξέχοντα διαμεσολαβητικό ρόλο και επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ του άγχους των εξετάσεων και των προσεγγίσεων μάθησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Άγχος εξετάσεων, Αναθεωρημένη Κλίμακα του Άγχους των Εξετάσεων, Ρύθμιση του Συναισθήματος, Άμυνες, Προσεγγίσεις Μάθησης, Διαμεσολαβήσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
193
Αριθμός σελίδων:
106

Διπλωματική Εργασία - Φραγκάκη Μαριάνθη.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.