Η αναπαράσταση των ελίτ στη δημοφιλή κουλτούρα: μια μελέτη για το "House of Cards"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768101 192 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-11
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γκόγκος Πέτρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτρης Χαραλάμπης, Καθηγητής, ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αναπαράσταση των ελίτ στη δημοφιλή κουλτούρα: μια μελέτη για το "House of Cards"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η αναπαράσταση των ελίτ στη δημοφιλή κουλτούρα: μια μελέτη για το "House of Cards"
Περίληψη:
Στις σελίδες που ακολουθούν επιχειρείται μια συζήτηση σχετικά με την αναπαράσταση των ελίτ σε προϊόντα αμερικανικής μυθοπλασίας, και πιο συγκεκριμένα στο σίριαλ του NETFLIX, House of Cards. Κάποτε η λαϊκή κουλτούρα ήταν αντικείμενο αυστηρής κριτικής και καταδικαστέα από την άποψη ότι αποτελεί ένα πεδίο, όχι τόσο σημαντικό ώστε να το πάρει κάποιος στα σοβαρά. Πλέον έχει καταστεί μια έννοια που πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά αφού αποτελεί ένα κρίσιμο και διάχυτο στοιχείο της καθημερινής μας ζωής. Για τον λόγο αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον το περιεχόμενο των αναπαραστάσεων στην δημοφιλή ή λαϊκή κουλτούρα καθώς και η λογική πίσω από αυτές. Πράγματι η σχετική βιβλιογραφία είναι πλούσια, ωστόσο συγκεκριμένα στην περίπτωση του σίριαλ που θα εξεταστεί η επιστημονική έρευνα είναι περιορισμένη. Αυτό δεν οφείλεται στην αδιαφορία των ερευνητών για το συγκεκριμένο προϊόν αλλά μάλλον στο γεγονός ότι κυκλοφόρησε πρόσφατα. Άλλωστε έχουν ήδη κυκλοφορήσει ορισμένες έρευνες που αφορούν την εξουσία και την πολιτική όπως παρουσιάζεται στο σίριαλ, ή την φιλοσοφία πίσω από αυτό. Η επιλογή της θεωρίας των ελίτ δικαιολογείται όπως θα δούμε από τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στην σειρά. Αυτό που γίνεται δηλαδή εδώ είναι η προσέγγιση της έννοιας της εξουσίας και του τρόπου διακυβέρνησης μέσα από την λογική της θεωρίας για τις ελίτ.
Η προσέγγιση που υιοθετείται από την εργασία αυτή ξεκινά πρώτα από τον ορισμό της έννοιας ελίτ. Πιο συγκεκριμένα γίνεται μια παρουσίαση των σημαντικότερων θεωριών για τις ελίτ. Ξεκινώντας από τις πρώτες προσεγγίσεις της έννοιας ελίτ από τους θεωρητικούς της Ιταλικής Σχολής στα τέλη του 19ου αιώνα, γίνεται μια γραμμική χρονικά συζήτηση που επιτρέπει την κατανόηση του όρου και αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται φτάνοντας μέχρι τις πλέον πρόσφατες θεωρητικές προσεγγίσεις. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να αναδειχθούν οι πτυχές εκείνες στη μελέτη για τις ελίτ, οι οποίες θα προσφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία θα αναζητηθούν στη συνέχεια στο σίριαλ που θα εξεταστεί, ως συμπεριφορές και σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων.
Στη συνέχεια ακολουθεί μια συζήτηση που αφορά τον βαθιά ιδεολογικό και πολιτικό χαρακτήρα της τέχνης. Στην ενότητα αυτή υποστηρίζεται ότι η τέχνη διαμορφώνει μέχρι ένα βαθμό τον τρόπο με τον οποίο κατανοεί την πραγματικότητα γύρω του. Γίνεται ένας συσχετισμός της τέχνης με την πολιτική και στη συνέχεια παρουσιάζεται μια επιχειρηματολογία που προσεγγίζει την πολιτική ως θέαμα. Αμέσως μετά, δεδομένης της παραγωγής του εξεταζόμενου σίριαλ αλλά και της έρευνας που θα ακολουθήσει στο εγχώριο κοινό, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας με την οποία επήλθε μια «αμερικανοποίηση» της ελληνικής τηλεόρασης. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου γίνεται μια συζήτηση που αφορά την αναπαράσταση των τάξεων στην δημοφιλή κουλτούρα, αφού ως κοινωνικό φαινόμενο, οι ελίτ επιτρέπουν τον εντοπισμό τους στα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας.
Αρχικά στο τρίτο κεφάλαιο θα διατυπωθεί αναλυτικά το ερευνητικό ερώτημα που θα απαντηθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας και στη συνέχεια θα αναλυθεί η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε καθώς και ο τρόπος υλοποίησης της έρευνας.
Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται αρχικά η ανάλυση του κειμένου του σίριαλ που χωρίζεται σε επιμέρους ενότητες οι οποίες προέκυψαν από τα χαρακτηριστικά που αναζητούνται όπως αυτά διαμορφώθηκαν νωρίτερα στην ενότητα με τις θεωρίες των ελίτ. Έπειτα ακολουθεί η παρουσίαση της έρευνας στο κοινό σε μια διαλεκτική σχέση με τα αποτελέσματα που προέκυψαν στη πρώτη φάση της μελέτης.
Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια σύνοψη και παρουσίαση των συμπερασμάτων της μελέτης του κειμένου του σίριαλ και ολοκληρώνεται με μια αναφορά σε προτάσεις για περεταίρω μελέτη γύρω από το αντικείμενο των πολιτικών αναπαραστάσεων σε προϊόντα τηλεοπτικής μυθοπλασίας γενικά και ειδικά στο συγκεκριμένο που αναλύεται εδώ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
πολιτικές ελίτ, αναπαραστάσεις, δημοφιλής κουλτούρα, house of cards,
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
119
Αριθμός σελίδων:
120
Η αναπαράσταση των ελίτ στην δημοφιλή κουλτούρα.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο