Κατασκευή και Διδακτική Αξιοποίηση του Hydrobot από Μελλοντικούς Εκπαιδευτικούς, στο Πλαίσιο μιας Εκπαίδευσης STEM με Στόχο τον Επιστημονικό Γραμματισμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2772390 281 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-15
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μαρώση Κανέλλα-Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Σκορδούλης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευαγγελία Μαυρικάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αποστολία Γαλάνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατασκευή και Διδακτική Αξιοποίηση του Hydrobot από Μελλοντικούς Εκπαιδευτικούς, στο Πλαίσιο μιας Εκπαίδευσης STEM με Στόχο τον Επιστημονικό Γραμματισμό
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κατασκευή και Διδακτική Αξιοποίηση του Hydrobot από Μελλοντικούς Εκπαιδευτικούς, στο Πλαίσιο μιας Εκπαίδευσης STEM με Στόχο τον Επιστημονικό Γραμματισμό
Περίληψη:
Η εκπαίδευση STEM αποτελεί προτεραιότητα σε πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια για λόγους που σχετίζονται κυρίως με την οικονομία των εθνών. Ένα από τα προγράμματα STEM εκπαίδευσης είναι το πρόγραμμα Hydrobot που έφερε στην Ελλάδα το Ίδρυμα Ευγενίδου και αποτελεί την ελληνική έκδοση του προγράμματος SeaPerch που δημιουργήθηκε από το MIT το 2003. Το Hydrobot είναι ένα απλό, τηλεκατευθυνόμενο, υποβρύχιο όχημα (ROV - Remotely Operated Vehicle) το οποίο μπορούν να κατασκευάσουν μαθητές από απλά υλικά. Στην Ελλάδα δεν έχει εφαρμοστεί το πρόγραμμα από μαθητές ή εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε σύντομη προετοιμασία μελλοντικών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για το πρόγραμμα Hydrobot. Διερευνήσαμε α) τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να κατασκευάσουν το Hydrobot και β) το αίσθημα αυτεπάρκειας τους ως προς την καθοδήγηση μαθητών στην κατασκευή. Επιπλέον τη δυνατότητά τους να σχεδιάσουν μαθησιακά πλαίσια ένταξης του Hydrobot με στόχο τον Επιστημονικό Γραμματισμό.
Με τη χρήση ποσοτικών εργαλείων (κλείδα παρατήρησης και ερωτηματολόγιο) ερευνήσαμε εάν, μετά από κατάλληλη καθοδήγηση, οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κατασκευή. Με ερωτηματολόγιο διερευνήσαμε το αίσθημα αυτεπάρκειας των συμμετεχόντων ως προς την καθοδήγηση μαθητών στην κατασκευή του Hydrobot. Επιπλέον, αναλύσαμε τις προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης προκειμένου να διερευνήσουμε κατά πόσο οι συμμετέχοντες είναι σε θέση, μετά την παρέμβαση, να προτείνουν μαθησιακά πλαίσια που στοχεύουν στον εγγραμματισμό των μαθητών σε σχετικές με την επιστήμη καταστάσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Hydrobot, STEM Εκπαίδευση, Επιστημονικός Γραμματισμός, Εκπαίδευση Μελλοντικών Εκπαιδευτικών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
66
Αριθμός σελίδων:
120

Νέλλη Μαρώση- Διπλωματική Εργασία.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.