Παράμετροι Σχεδίασης Δικτυακών Τόπων (web design) για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775212 127 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καζάκου Σύρμω
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Ψαρομήλιγκος, Καθηγητής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΑΤΕΙ Πειραιά
Ματθαίος Πατρινόπουλος, Διδάκτωρ, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Σαλμόν, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΑΤΕΙ Πειραιά
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράμετροι Σχεδίασης Δικτυακών Τόπων (web design) για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παράμετροι Σχεδίασης Δικτυακών Τόπων (web design) για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη εστιάζει στις παιδαγωγικές επιλογές και διδακτικές διαδικασίες που μπορούν να εφαρμοστούν μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών σε νέους από ηλικίες 5 έως 12 ετών. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και υπό ποιες συνθήκες μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο δημιουργίας και προόδου για τα παιδιά, υπό το πρίσμα του σχεδιασμού, της ευχρηστίας και της αλληλεπίδρασης των διαδικτυακών εφαρμογών.
Στην εργασία αναφέρονται τα αναπτυξιακά στάδια στις ηλικίες 5 έως 12 ετών και οι ανάγκες των παιδιών στις αντίστοιχες ηλικίες. Επίσης αναλύονται οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στη διδασκαλία, καθώς και η χρήση τους ως μέσο ψυχαγωγίας με τις αντίστοιχες επιδράσεις που αυτή επιφέρει στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Περιγράφονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης της τεχνολογίας στους διάφορους τομείς που αυτή επιδρά, ενώ στη συνέχεια αναλύονται οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η αλόγιστη δραστηριότητα των παιδιών με τα καινούρια τεχνολογικά μέσα.
Ο σχεδιασμός διαδικτυακών εφαρμογών για παιδιά απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό ανάλογα με τη φύση του έργου και την ηλικιακή ομάδα των παιδιών που εμπλέκονται. Ο σχεδιαστής θα πρέπει να καθορίζει πάντα την ηλικιακή ομάδα του κοινού-στόχου και να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες μεθόδους για τη διεξαγωγή έρευνας χρηστών, την εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών σχεδιασμού και την αξιολόγηση των σχεδίων. Τέλος, ένας καλός σχεδιαστής δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά τα ηθικά ζητήματα που εμπλέκονται κατά το σχεδιασμό για τα παιδιά και πρέπει να ασκεί ανάλογα τα όριά του.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
δικτυακοί τόποι, παράμετροι σχεδίασης, ευχρηστία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
66
Αριθμός σελίδων:
91

Παράμετροι Σχεδίασης Δικτυακών Τόπων για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.