Το εργασιακό στρες και η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775266 326 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γούλα Ερμιόνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Α.-Σ. Αντωνίου, Επικ καθηγητής, ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το εργασιακό στρες και η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το εργασιακό στρες και η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής
Περίληψη:
Τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον αποκτά το εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. Οι απαιτήσεις του επαγγέλματος, ο αυξημένος εργασιακός φόρτος, η έλλειψη υποστήριξης, η ακατάλληλη συμπεριφορά των μαθητών καθώς και η αποστέρηση επαγγελματικής αναγνώρισης αποτελούν πρωταρχικούς παράγοντες που δρουν ενθαρρυντικά στην εμφάνιση αυξημένων επιπέδων στρες στους ειδικούς παιδαγωγούς. Το εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών έχει αποδειχθεί πως συνδέεται άρρηκτα με την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας και τα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας που διαθέτουν. Ο όρος αυτοαποτελεσματικότητα αναφέρεται στις αντιλήψεις του ατόμου σχετικά με τις ικανότητές του να ανταπεξέλθει σε δύσκολες και προκλητικές καταστάσεις, ενώ η ψυχική ανθεκτικότητα στην ικανότητά του να ανακάμψει από αυτές και να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν. Πρωταρχικό σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ του εργασιακού στρες των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και των επιπέδων αυτοαποτελεσματικότητας και ψυχικής ανθεκτικότητας που διαθέτουν. Για τις ανάγκες της έρευνας συμμετείχαν 304 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίο εργάζονται στον τομέα της Ειδικής Αγωγής στην περιφέρεια της Αττικής καθώς και στην επαρχεία. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από την Κλίμακα του Εργασιακού Στρες των Εκπαιδευτικών (Αντωνίου, 2006), τη Γενική Κλίμακα Αυτοαποτελεσματικότητας (Jerusalem & Schwarzer, 1981), την Κλίμακα Ανθεκτικότητας των 14 Σημείων (Wagnild & Young, 2009) και ερωτήσεις δημογραφικών και εργασιακών στοιχείων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το εργασιακό στρες των εκπαιδευτικών επηρεάζεται κυρίως από την ακατάλληλη συμπεριφορά των μαθητών, την έλλειψη αναγνώρισης από την πολιτεία και τις εργασιακές συνθήκες. Όσον αφορά στην αυτοαποτελεσματικότητα τους μεγαλύτερη επίδραση σε αυτήν ασκούν η αυτοεικόνα και η προσήλωση των εκπαιδευτικών στον στόχο τους, ενώ στην ψυχική ανθεκτικότητα η αισιοδοξία και η επιμονή. Τέλος, αποδείχθηκε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της αυτοαποτελεσματικότητας και της ψυχικής ανθεκτικότητας και αρνητική μεταξύ αυτών και του εργασιακού στρες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Εργασιακό στρες εκπαιδευτικών, ειδική αγωγή, Αυτοαποτελεσματικότητα, Ψυχική Ανθεκτικότητα, Α’Βάθμια, Β’Βάθμια, εκπαίδευση.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
230
Αριθμός σελίδων:
147
%22Το εργασιακό στρες και η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής%22 ΓΟΥΛΑ ΕΡΜΙΟΝΗ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο