Εκτίμηση της συγκέντρωσης πτητικών οργανικών ενώσεων και αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης σε χώρους αισθητικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775415 194 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-24
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παρδάλη Δημήτρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαργαρίτα-Νίκη Ασημακοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Θωμάς Μάγγος, Ερευνητής, Τμήμα Περιβαλλοντικών Ερευνών, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση της συγκέντρωσης πτητικών οργανικών ενώσεων και αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης σε χώρους αισθητικής.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκτίμηση της συγκέντρωσης πτητικών οργανικών ενώσεων και αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης σε χώρους αισθητικής.
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την μελέτη της ποιότητα του εσωτερικού αέρα των κτιρίων που στεγάζουν κομμωτήρια και χώρους αισθητικής, με σκοπό να εκτιμήσει την ανθρώπινη έκθεση σε επιβλαβείς χημικούς ρύπους που συναντώνται. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σωματιδιακών και αέριων ρύπων (ΡΜ, VOCS) καθώς και φυσικών παραμέτρων (θερμοκρασία, υγρασία) σε 30 (τριάντα) χώρους αισθητικής/κομμωτηρίων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Για τη λήψη δεδομένων, ποσοτικών και ποιοτικών, η πειραματική διαδικασία για κάθε χώρο περιλάμβανε τρία μέρη: α) 24ωρες μετρήσεις με αυτόματα καταγραφικά όργανα (PM, TVOCs, CΗ2Ο, CO2, CO, θερμοκρασία, σχετική υγρασία), β) 30λεπτη δειγματοληψία με τη χρήση αντλιών αέρα (μεμονωμένες πτητικές οργανικές ενώσεις), γ) προαιρετική συμπλήρωση ειδικά διαμορφωμένων ερωτηματολογίων κλειστού τύπου από εργαζόμενους/επισκέπτες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με γραφήματα και ακολουθεί σχολιασμός των πιθανών παραγόντων που διαμορφώνουν τα διαφορετικά επίπεδα έκθεσης για κάθε χώρο. Συγκριτικά, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις πτητικών οργανικών ενώσεων σημειώθηκαν στους χώρους περιποίησης άκρων και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στους χώρους κομμωτηρίων. Συμπερασματικά, οι εργαζόμενοι εκτίθενται μέσω της εισπνοής σε διάφορες χημικές ουσίες και αιωρούμενα σωματίδια, που ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, δρουν συνεργιστικά με πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ο επαρκής εξαερισμός και η χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας μπορεί να μειώσει την επαγγελματική έκθεση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
ποιότητα εσωτερικού αέρα, πτητικές οργανικές ενώσεις, αιωρούμενα σωματίδια, επαγγελματική έκθεση, κομμωτήρια/χώροι αισθητικής
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
24
Αριθμός σελίδων:
99

Διπλωματική Εργασία Δήμητρα Παρδάλη.pdf
9 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.