Μελέτη της διάδοσης των στεμματικών εκτινάξεων μάζας στο διαπλανητικό χώρο και της επίδρασής τους στο διαστημικό καιρό.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777368 120 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-06
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ατσαλής Μάριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτα Πρέκα - Παπαδήμα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιωάννης Δαγκλής, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αναστάσιος Αναστασιάδης, Διευθυντής Ερευνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της διάδοσης των στεμματικών εκτινάξεων μάζας στο διαπλανητικό χώρο και της επίδρασής τους στο διαστημικό καιρό.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της διάδοσης των στεμματικών εκτινάξεων μάζας στο διαπλανητικό χώρο και της επίδρασής τους στο διαστημικό καιρό.
Περίληψη:
Διαστημικός Καιρός είναι το πεδίο της Διαστημικής Φυσικής που ερευνά τις συνθήκες στον Ήλιο, τον ηλιακό άνεμο, τη μαγνητόσφαιρα, την ιονόσφαιρα και τη θερμόσφαιρα. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία και την αξιοπιστία διαστημικών και επίγειων τεχνολογικών συστημάτων, καθώς και τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων. Οι στεμματικές εκτινάξεις μάζας (Coronal Mass Ejections, CMEs) αποτελούν την εκτίναξη σημαντικής ποσότητας στεμματικού πλάσματος, το οποίο μαζί με το μαγνητικό πεδίο που μεταφέρουν, απομακρύνεται από τον Ήλιο κινούμενο στο διαπλανητικό χώρο. Τα φαινόμενα που αποτελούν την έκφανση των στεμματικών εκτινάξεων μάζας στην Ηλιόσφαιρα και έχουν σημαντική επίδραση στο Διαστημικό Καιρό είναι οι διαπλανητικές στεμματικές εκτινάξεις μάζας (ICMEs) και τα κρουστικά κύματα οδηγούμενα από στεμματικές εκτινάξεις μάζας (CME - Driven Shocks). Στόχος της εργασίας αυτής είναι η πραγματοποίηση μιας εκτενούς στατιστικής ανάλυσης με σκοπό τη σύγκριση δύο μοντέλων πρόγνωσης ως προς το χρόνο άφιξης και την ταχύτητα επίδρασής τους στη μια αστρονομική μονάδα (1 AU). Τα λογισμικά που εξετάσθηκαζονται είναι το Drag Based Model και το Shock ARrival Model. Για τη σύγκριση των μοντέλων, συλλέχθηκαν αρχικά δεδομένα για τις ICMEs από τη λίστα των Ian Richardson και Hilary Cane (2010). Η λίστα αυτή συμπεριλαμβάνει 499 γεγονότα που έλαβαν χώρα από το 1996 έως το 2017. Από τα 499 γεγονότα αυτά, έχει γίνει ταυτοποίηση της αντίστοιχης CME στα 217. Με γνωστό το χρόνο πρώτης παρατήρησης της CME από το στεμματογράφο LASCO του SoHO, αντλήσαμε από τον ομώνυμο κατάλογο όλες τις παραμέτρους που αφορούν τις CMEs (αρχική ταχύτητα, μάζα, επιτάχυνση κ.α.). Οι παράμετροι αυτοί συγκεντρώθηκαν σε έναν ενιαίο πίνακα. Έπειτα, υλοποιήθηκε μια πρώτη ανάλυση των βασικών παραμέτρων και υπολογίστηκε από τα δεδομένα ο παρατηρούμενος χρόνος άφιξης (Time of Flight, ToF). Το κυριότερο μέρος της επεξεργασίας/ανάλυσης αποτελείται από τη στατιστική σύγκριση των δύο μοντέλων. Από τη σύγκριση αυτή διαπιστώθηκε ότι το μοντέλο πρόγνωσης που λαμβάνει υπόψιν του τις φυσικές παραμέτρους της διάδοσης της CME στο διαπλανητικό χώρο εξάγει αποτελέσματα που συνάδουν πιο πολύ με τις πραγματικές τιμές που έχουμε στη διάθεση μας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσική
Λέξεις-κλειδιά:
Διαστημικός Kαιρός, Στεμματικές Εκτινάξεις Μάζας, Drag Based Model, Shock Arrival Model
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
90
Αριθμός σελίδων:
133

Διπλωματική Εργασία.pdf
8 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.