Άγχος και κατάθλιψη ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778361 26 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κουρής Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χριστίνα Μαρβάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Δημήτριος Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Αντωνία Καλογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Άγχος και κατάθλιψη ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Άγχος και κατάθλιψη ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το άγχος και η κατάθλιψη που βιώνουν οι ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ποιότητα ζωής. Οι ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην αντιμετώπιση και προσαρμογή στην καθημερινή τους ζωή. Εκτός από την αιτία θνησιμότητας εκατομμυρίων ανθρώπων, ο καρκίνος είναι επίσης μια ασθένεια με υψηλό κίνδυνο ψυχιατρικών διαταραχών.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας, είναι ο προσδιορισμός των επιπέδων κατάθλιψης και άγχους σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, θα οδηγήσουν στη παραγωγή περισσότερων δεδομένων, νεότερης εξειδικευμένης γνώσης, ενώ παράλληλα θα αναλυθούν περισσότερες πτυχές της ψυχολογίας του καρκινοπαθούς ασθενή.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη παρατήρησης. Ο σχεδιασμός συμπεριλαμβάνει την διανομή των ερωτηματολογίων σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου από τον Δεκέμβριο του 2017 μέχρι τον Ιανουάριο του 2018. Ως κύριο ερευνητικό εργαλείο για τις ανάγκες της μελέτης χρησιμοποιήθηκε η Ελληνική έκδοση της Νοσοκομειακής κλίμακας άγχους και κατάθλιψης HADS, ενώ ταυτόχρονα καταγράφηκαν τα δημογραφικά στοιχεία κάθε ασθενούς.
Αποτελέσματα: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 106 ασθενείς ηλικίας 66,5 έτη (30 έως 88). Συνολικά 58 (54,7%) ασθενείς ήταν άνδρες και 48 (45,3%) γυναίκες. 96 (95%) ασθενείς ήταν υπό χημικοθεραπευτική αγωγή. Όσον αφορά τους μήνες που πέρασαν από την νόσο κυμαίνονται από έναν έως και 82 μήνες. Αναφορικά με το κάπνισμα, 85 (80,2%) ασθενείς ήταν καπνιστές. Αλκοόλ καταναλώνουν συνολικά 36 (34%) ασθενείς. Όσον αφορά τα επίπεδα άγχους, 86 (81,1%) ασθενείς είχαν φυσιολογικά επίπεδα άγχους, 11 (10,4%) παθολογικά επίπεδα και 9 (8,5%) οριακά παθολογικά επίπεδα άγχους. Επίσης, 73 (68,9%) ασθενείς είχαν φυσιολογικά επίπεδα κατάθλιψης, 17 (16%) οριακά παθολογικά επίπεδα και 16 (15,1%) ασθενείς παθολογικά επίπεδα κατάθλιψης. Σημαντικά περισσότεροι ασθενείς που έμεναν σε αστική περιοχή είχαν φυσιολογικά επίπεδα άγχους (p<0,05). Ακόμη, σημαντικά περισσότεροι ασθενείς που δεν έκαναν ποτέ χρήση αλκοόλ είχαν φυσιολογικά επίπεδα άγχους (p<0,05) σε σχέση με τους υπόλοιπους. Οι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης (p<0,05). Ακόμη, σημαντικά περισσότεροι ασθενείς που δεν έκαναν ποτέ χρήση αλκοόλ είχαν φυσιολογικά επίπεδα κατάθλιψης (p<0,05) σε σχέση με τους υπόλοιπους.
Συμπεράσματα: Η θεραπευτική ομάδα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα εκδήλωσης άγχους και κατάθλιψης σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου. Καλό είναι στη θεραπευτική ομάδα να συμμετέχουν ψυχίατροι και ψυχολόγοι αναλόγως των αναγκών του ασθενούς. Συστήνεται η εκπαίδευση του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού στην αναγνώριση συμπτωμάτων ή/και ενδείξεων άγχους και κατάθλιψης στους ασθενείς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Άγχος, Κατάθλιψη, Ασθενείς, Καρκίνος παχέος εντέρου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
63
Αριθμός σελίδων:
67

Kouris Ioannis Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του (δικτύου του) ΕΚΠΑ.