Το μάρκετινγκ στον τουρισμό υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778678 246 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Θεοδοσίου Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Κατζανού, Επικ. Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Γιάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κυριάκος Σουλιώτης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το μάρκετινγκ στον τουρισμό υγείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το μάρκετινγκ στον τουρισμό υγείας
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, μελετάται το φαινόμενο του τουρισμού υγείας και ο τρόπος που ασκείται το μάρκετινγκ στην περίπτωση του τουρισμού υγείας. Ο ιατρικός τουρισμός ορίζεται ως η διαδικασία του ταξιδιού εκτός της περιοχής διαμονής για τη λήψη ιατρικών υπηρεσιών. Οι στόχοι της μελέτης αφορούσαν τη μελέτη του τουρισμού υγείας, Την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στον συγκεκριμένο κλάδο παγκοσμίως, την μελέτη της έννοιας του κοινωνικού μάρκετινγκ και του ρόλου που μπορεί να έχει στον τουρισμό υγείας, την μελέτη του τρόπου άσκησης του μάρκετινγκ στον τουρισμό υγείας, την μελέτη της περίπτωσης του τουρισμού υγείας στην Ελλάδα, την αξιολόγηση των επιδόσεων της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο στον τουρισμό υγείας και τη διατύπωση προτάσεων για την βελτίωση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας. Για την επίτευξη των παραπάνω διατυπωθέντων σκοπών και στόχων της εργασίας, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε διεθνείς και ελληνικές πηγές, καθώς και αναζήτηση σχετικών δευτερογενών στατιστικών στοιχείων στο διαδίκτυο.
Από την μελέτη της έννοιας του τουρισμού υγείας προέκυψε ότι υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες του, με κυριότερες τον ιατρικό τουρισμό και τον τουρισμό ευεξίας-ιαματικό τουρισμό. Παρατηρείται μια τάση ανάπτυξης του τουρισμού υγείας παγκοσμίως, με πολλές αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν πολύ καλές επιδόσεις, λόγω και του φαινομένου μετακίνησης τουριστών υγείας από τις ανεπτυγμένες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Από την μελέτη περίπτωσης της Ελλάδας, προέκυψε ότι η χώρα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα που μπορούν να την καταστήσουν πρωταγωνίστρια στον τουρισμό της υγείας, καθώς μπορεί να συνδυάσει: υψηλή ποιότητα ιατρικών υπηρεσιών και υψηλού επιπέδου προσωπικό (όπως οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, π.χ. η Γερμανία), αλλά και τουριστικές υποδομές (όπως οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας που έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τουρισμό υγείας).Συνεπώς, η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει τόσο στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου, όσο και στην παροχή κινήτρων που θα οδηγήσουν στην δημιουργία υποδομών και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που συνδυάζουν την υγεία με τον τουρισμό. Όμως, για να γίνουν αυτά, απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης που περιλαμβάνει την υγεία και τον τουρισμό, κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμη, παρά την αναγνώριση των ευκαιριών που παρέχει ο κλάδος για την Ελλάδα. Το σχέδιο μάρκετινγκ που θα καταρτίσει η χώρα για την προβολή και προώθηση του τουρισμού υγείας της, θα πρέπει να αντανακλά τις εξελίξεις στους παραπάνω τομείς και την συνεργασία μεταξύ των τομέων υγείας και τουρισμού για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των ιατρικών επισκεπτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Τουρισμός υγείας, Ιατρικός τουρισμός, Τουρισμός ευεξίας, Μάρκετινγκ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
83
Αριθμός σελίδων:
75
Theodosiou Konstantinos-master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο